BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaboń Andrzej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej
Problems Related to Researching Changes in the Collective Mentality
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 712, s. 39-54, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badania socjologiczne, Społeczeństwo obywatelskie, Postęp cywilizacyjny
Sociological research, Civic society, Progress of civilization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę sposobów rozpoznawania i wyjaśniania zmian mentalnych współczesnego społeczeństwa. Podjęto również próbę identyfikacji zachodzących obecnie przemian mentalności.

The topic of this article is an analysis of methods for diagnosing and explaining the mental changes of modern society. The author attempts to identify the transformations in mentality currently taking place. Changes in the mental sphere are treated here as an element of civilisational change. It is assumed that such transformations (i.e., civilizational and cultural) are an internally interrelated set of changes that mutually influence and "supplement" one other. The author considers a variety of cultural changes occurring in contemporary societies, going on the assumption that mental changes taking place in society will manifest themselves in cultural changes. The author suggests a clarification of mental changes in the context of the process of compensation and the changing ways in which people create a sense of meaning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Elias N., The Loneliness of the Dying, Blackwell, Oxford, Cambridge 1992.
 3. Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.
 4. Frankl V.E., Homo patiens, IW PAX, Warszawa 1984.
 5. Jawłowska A., Reklama jako przekaz wartości [w:] Kultura w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, red. A. Jawłowska, G. Woronecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 6. Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 2003.
 7. Kurczewska J., Odkrywanie wielokulturowości i współczesne ideologie. Rozważania wstępne [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red, M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 8. Lasch C., The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, W.W. Norton & Company, New York-London 1991.
 9. Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna II, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
 10. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. PWN, Warszawa 1978.
 11. Mucha J., Dominacja kulturowa i reakcje na nią [w:] Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, red. J. Mucha, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 12. Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo A E w Krakowie, Kraków 2001.
 13. Sorokin P.A., Social and Cultural Dynamics, vol. l, New York 1937.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu