BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyoniziak Ryszard (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
"Koniec świata" czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii?
The End of the World or the End of a Certain Way of Practicing Sociology?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 712, s. 73-77, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Psychosocjologia, Filozofia społeczna
Sociology, Psychosociology, Social philosophy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy autor odwołuje się do książki Immanuela Wallersteina - "Koniec świata jaki znamy". Wallerstein odchodzi od koncepcji socjologii jako nauki empirycznej opartej na ilościowych i jakościowych metodach będących przedmiotem weryfikacji.

The author refers to Immanuel Wallerstein's book entitled The End of the World as We Know It (Warsaw 2004). Wallerstein departs from the concept of sociology as an empirical science based on qualitative and quantitative methods that are subject to verification. Rejecting the recognised principles of empirical research, Wallerstein presents a diagnosis of the "world situation" in a speculative, intuitive manner with a reference to some of Karl Marks' assumptions. This leads Wallerstein to the generalisation that "we can anticipate a longish period of dark times". The author of this article views this type of generalisation as simple speculation that has nothing to do with sociology. Wallerstein is essentially an essayist in social philosophy that radically departs from empirical enquiry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman M., Wszystko, co stałe, wyparowuje, Warszawa 2005.
 2. Cuomo F., Wielkie proroctwa, Kraków 1999.
 3. Rousseau J.J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, Warszawa 1956.
 4. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Sztumski J., Metody i techniki badań społecznych, Katowice 2003.
 6. Śmiałowski J., Państwo a socjalizm. Krytyka założeń teoretycznych tzw. naukowego socjalizmu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", Kraków 1992.
 7. Tocquevilie A. de, O demokracji w Ameryce, Znak, Kraków-Warszawa 1996.
 8. Wallerstein L, Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 9. Znaniecki F, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 10. Znaniecki F., Thomas W., Chłop polski w Europie i Ameryce, LSW, Warszawa 1976.
 11. Staniszkis I, Podwójna pętla [w:] PL+50. Historie przyszłości, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu