BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palka Jakub, Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bariery budowy kultury zaufania
Barriers to Creating a Culture of Trust
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 715, s. 27-40, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zachowania organizacyjne, Przegląd literatury
Corporate culture, Organisational behaviour, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Kultura zaufania w organizacji jako element zarządzania jest zjawiskiem nowym, dlatego nie zostały opracowane jeszcze sprawdzone rozwiązania służące jej kreowaniu, rozwijaniu i kultywacji." W artykule omówiono pojęcie zaufania i kultury organizacyjnej oraz przedstawiono zagadnienia budowania i zmiany kultury organizacyjnej.

In this article, the authors discuss how the social culture of trust is adapted to the needs of an organisation. They begin by discussing the concepts of trust, organisational culture and culture of trust, and then examine their construction and transformation. In the final section of the article, the authors present barriers to the creation of a culture of trust and ways to overcome them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brien A. [1998|, Professional Ethics and the Culture of Trust, „Journal of Business Ethics", vol. 17, nr 4.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. [2003], Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Clarke L. [1997], Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa.
 4. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 5. Głuszek E. [2002], Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 963.
 6. Grenny J. [2002], Crucial Conversations, „Executive Excellence", vol. 19, nr 9.
 7. Haney W.V. [1992], Comunication and Interpersonal Relation. Text and Cases, Richard D. Irwin INC., Boston.
 8. Hosmer L.T. [1995], Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philisophical Ethics, „Academy of Management Review", nr 20.
 9. Howe G. [1993], Growing a Trust Culture, „Executive Excellence", vol. 10, nr 2.
 10. Jackson J. [1999], Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Lewicka-Strzałecka A. [2003], Zaufanie w relacji konsument-biznes, „Prakseologia", nr 143.
 12. Maccoby M. [2003], To Build Trust, Ethics Are Not Enough, „Research Technology Management", vol. 46, nr 5.
 13. Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z. [1983], Komunikowanie skuteczne? Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.
 14. Nieścior A. [1999], Zaufanie w normach ISO serii 9000:2000, „Problemy Jakości" nr 9.
 15. Romanowska M. [2001], Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 16. Schein E.H. [1984], Coming to a New Awareness of Organizational Culture, „Sloan Management Review", Winter.
 17. Sikorski Cz. [2002], Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Sitko-Lutek A. [2004], Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 19. Słownik języka polskiego [1978], t.I, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa.
 20. Steinmann H., Schreyögg G. [1998], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje-funkcje-przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 21. Sułkowski Ł. [2002], Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji? „Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4/2.
 22. Sztompka P. [1999a], Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 23. Sztompka P. [1999b], Prolegomena do teorii zaufania [w:] Idee a urządzanie świata społecznego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sztompka P. [2002], Socjologia: Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 25. Wciórka B. [2004], Zaufanie w sferze publicznej i prywatnej, Komunikat z badań CBOS: BS/39/2004, Warszawa.
 26. Zbiegień-Maciąg L. [1999], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. [1995], Zarządzanie organizacją. Aspekt socjologiczny, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu