BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki
Management in the New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 715, s. 99-112, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Nowa Gospodarka, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przegląd literatury
Knowledge management, New Economy, Knowledge-based economy, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od dawna trwają ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań w celu uzyskania wysokiego poziomu konkurencyjności przez przedsiębiorstwo. W artykule omówiono jedną z propozycji która przewiduje uzyskanie nadmiaru zasobów opartych na wiedzy, umożliwiających szybkość działania w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

This article introduces the issue of the knowledge-based economy and presents ils basic features. In this context, the author describes a resources model for an enterprise at the beginning of the twenty-first century, presents a definition of a knowledge organisation as well as the significance of knowledge management within enterprise management. In the final section of the article, the author lists the differences between the features of an industrial era organisation and one from the knowledge age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. [2002], Gospodarka oparta na wiedzy- Wyzwania dla Polski o rozwój zasobów ludzkich [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Materiały na konferencje, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarząd, Warszawa.
 2. Bratnicki M. [2000], Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wydawnictwo „Triada", Dąbrowa Górnicza.
 3. Christopher M., Peck H. [2003], Marketing Logistics, Butterworth Heinemann, Oxford.
 4. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Dwojacki P, Nogalski B., Sikorki C. [1999], Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji", nr 9.
 6. Drucker P. F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.
 7. Hatch J.M. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Gamble P.R., Blackwell J. [2001], Knowledge Management. A State of the Art Guide, Kogan Page, London.
 9. Gregor B. [2002], Globalne społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, red. E. Skrzypek, t. l, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Herman A. [2003], Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", Warszawa.
 11. Kisielnicki J. [2002], Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski i I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 12. Kotler P. [2003], Marketing Management, Person Education International, Sadle River, New Jersey.
 13. Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Leibold M., Probst G., Gibbert M. [2002], Strategic Management in the Knowledge Economy, Publicis KommunikationsAgentur Gmbh, GWA, Erlanger.
 15. Moszkowicz M. [2002], E-economy jako tło dla „przedsiębiorstwa przyszłości [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski i I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 16. Moszkowcz K., Moszkowicz M. [2002], Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, materiały z konferencji naukowej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 17. Platonoff A.L. [2004], Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Rahman Z. [2002], Virtual Organisation: A Stratagem, „Singapore Management Review", nr2.
 20. Romanowska M. [2001], Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki i M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 21. Sadler P. [1997], Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 22. Seebacher U.G. [2002], Cyber Commerce Refraining. The End of Business Process Reengineering? Spring-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 23. Sikorski C. [2000], Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Antykwa, Kluczbork-Łódź.
 24. Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 25. Sułkowski Ł. [2002], Kulturowe uwarunkowania zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, materiały z konferencji naukowej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 26. Szczepankiewicz W. [2002], Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 27. Tiwana A. [2003], Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu