BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych
The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 702, s. 23-37, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa
Financial statements, Accounting in enterprise, Financial accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasada ciągłości jest jedną z nadrzędnych zasad w rachunkowości. W artykule omówiono zasady poprawności sprawozdania finansowego w odniesieniu do nadrzędnych zasad rachunkowości. W pracy przedstawiono również porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym.

A pre-condition for the comparability of reporting information is observance of the going-concern principle. As with the other main accounting principles, the going-concern principle engenders an array of substantive and formal problems. Theoretical studies do not devote much attention to this principle, and in the event a threat to continuity arises, simplified approaches are often used that do not yield substantive solutions. Thus, in this article, the author attempts an analytical presentation of the continuity principle by making a distinction between balance sheet continuity and bookkeeping continuity and by identifying the principles for choosing how to take into account the effects of the transformation of comparative data in a financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 2. Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, tekst jednolity, według stanu na 1.07.2003 r., „Rachunkowość" 2003, nr 7.
 3. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, „Rachunkowość", Zamknięcie roku 2003.
 4. Iskra I., Witkowska M., Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym, „Rachunkowość", Zamknięcie roku 2003.
 5. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 6. Krzywda D., Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, Bochnia 2003, nr 1.
 7. MSR l - Prezentacja sprawozdań finansowych [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2001.
 8. MSR 8 - Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2001.
 9. Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, póz. 591, z późn. zm.
 11. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu