BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce zinformatyzowanej
The Information Function of Accounting in the Computerised Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 702, s. 59-68, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Informacyjna funkcja rachunkowości, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Financial accounting, Information function of accounting, Accounting in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia nowoczesnych narzędzi rachunkowości, jakimi są systemy informatyczne. Wskazano na ich udział w zwiększaniu informacyjnej funkcji rachunkowości.

In this article, the author draws attention to the difference between the terms "information system" and "information technology system". Contemporary accounting is perceived foremost as a system that delivers information essential to decision-making, which in executing its tasks and functions utilises the latest technological advancements in IT. Currently, the extent of use of information technology systems in accounting is a major determinant of its development. In this article, the author describes the hitherto development of computerised management systems, of which financial-accounting systems are among the most important. The author also discusses further prospects for development in this area. For modern accounting, in the nearest future, of great significance may be the development of financial reporting using XBRL as a tool for the flexible delivery of information about enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa 2002.
 2. Andrzejewski M., Grabiński K., Audyt w środowisku informatycznym [w:] Rewizja finansowa, red. D. Krzywda, KIBR, Warszawa 2005.
 3. Bergeron B., Essentials of XBRL, John Wiley & Sons, 2003.
 4. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 5. Coburn R., SQL dla każdego, Helion, Warszawa 2001.
 6. Dziedziczak I., Badanie zgodności ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera z ustawą o rachunkowości [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, Materiały pokonferencyjne, KIBR, Warszawa 2003.
 7. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Grabińska B., Grabiński K., Budżetowanie w systemach informatycznych klasy ERP [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych — teoria i praktyka, Kraków-Zakopane 2003.
 9. Grabiński K., Koncepcja zastosowania taksonomii w sprawozdawczości finansowej [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 10. Hoffman C., Strand C.S., XBRL essentials, AICPA, 2001.
 11. Jaruga A. i in., Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1992.
 12. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 13. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003.
 14. Messner Z., Informacyjna funkcja rachunkowości - kierunki jej doskonalenia [w:] Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa, SGPiS, Warszawa-Jachranka 1981.
 15. Messner Z., Bińkowski B., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1983.
 16. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Nr 129, Kraków 1997.
 17. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, SKwP, Warszawa 1994.
 18. Niemiec A., Strony internetowe spółek giełdowych w kształtowaniu relacji inwestorskich [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 19. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 20. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 21. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 22. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu