BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Bartłomiej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości
The Financial Results of an Independent Public Health Care Institution According to the Amended Accounting Act
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 702, s. 189-201, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Ustawa o rachunkowości, Wynik finansowy, Rachunek kosztów
Health care, Accounting Act, Financial performance, Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wynik finansowy jest podstawowym miernikiem oceny działalności gospodarczej zakładu opieki zdrowotnej, stanowiąc podstawę oceny jego działalności, a także źródło tworzenia funduszy rozwojowych i motywacyjnych. W pierwszej części artykułu omówiono specyfikę przychodów i kosztów zakładów opieki zdrowotnej. W drugiej przedstawiono sposoby ustalania i rozliczenia wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

In Poland, the 1990s brought a transformation of the economic and political system. The change in the political and economic system at the turn of the 1980s resulted in an irreversible departure from the command economy. The previous economic system was dammed by economists and politicians alike to be economically inefficient. The need present data in end-of-year financial statements led to a renewed interest in accounting. At present, accounting must present data in a clear and transparent manner. This is meant to enable and facilitate decision-making and enterprise management. The change in the system also resulted in the need for rational spending and accounting for funds in every area of life, including such important areas as health care. In this article, the author presents the issue of determining and settling the financial results of independent public health care institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, „Rachunkowość" 2003, zeszyt specjalny, Zamkniecie roku 2003.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 3. Krzywda D., Terminologia ustawy o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2001.
 4. Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość, Difin, Warszawa 2002.
 5. Micherda B., Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standards Committee Foundation, IASB, SKwP, Warszawa 2001.
 7. Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 8. Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli powyższych, Dz.U. nr 166, poz. 1266.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 164, poz. 1194.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, Dz.U. nr 94, poz. 1097.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 96, poz. 477.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408, ze zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu