BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej
Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 707, s. 5-23, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Ekonomia stosowana
Human capital, Intellectual capital, Applied economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano przeglądu literatury w zakresie metod pomiarowych dotyczących kapitału ludzkiego i intelektualnego. Przeprowadzono również analizę porównawczą dotychczasowych osiągnięć naukowych w tym zakresie, rozważanych z perspektywy ekonomii stosowanej, w szczególności ewolucyjnej.

This article constitutes a review of literature on the methods of measuring human and intellectual capital with respect to their application in economic practice. The starting point is to define precisely the following terms: human capital and intellectual capital. Their complex character renders it difficult to find a measure that would cover all dimensions of human and intellectual capital. Based on practice, some measurement methods were developed - for example, the point method - which, however, can be applied only at the company level, or possibly to make comparisons within a given branch. From a macroeconomic perspective, the most frequently used methods are indirect methods that boil down to treating selected indices (for example, the schooling index, expenditure on research and development, number of patents) as measures of human capital resources. Such measures are, however, imprecise and the results depend on which indices are selected. The lack of a universal, unassailable measure of human capital resources leads to a situation in which the estimates of macroeconomic growth models encompassing this resource as a factor of production do not yield clear and definitive results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajończyk M., Groźba mentalności „ludzi z twierdzy", „Boss Gospodarka" 2003, nr 2.
 2. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bolonek R., Rola przewag konkurencyjnych v postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego w kształtowaniu trwałego wzrostu gospodarczego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Część J, red. M.G. Woźniak, Zeszyt 6/2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 4. Czarny B., Wzrost gospodarczy, „Bank i Kredyt" 2000, listopad.
 5. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 6. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 7. Gabryjelska A., Gadomski P, Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, „Ekonomista" 2004, nr 5.
 8. Johanson U., Characteristics of Intangibles Proposals Generatedfrom Literaturę and Experienced Swedish Firms, www.fek.su.se/home/bic/meritum/download/johans-son_classification.pdf, 2000.
 9. Lev B., Żarowin P, The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, vvww.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/voorburg/pdf, 2001.
 10. Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 11. New Economy Index, www.neweconomyindex.org/states; www.ppionline.org/; lub www. econ.state.or.us/Icomnewecon.pdf.
 12. Ostoj I., Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem - próba teoretycznego uogólnienia [w:] Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków, Studia Ekonomiczne AE w Katowicach, Katowice 2000, nr 18.
 13. Piech K., Nowa Gospodarka - nowy system gospodarczy, czy etap w kierunku budowania gospodarki opartej na wiedzy? [w:] Nowa gospodarka a transformacja, red. M. Piątkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 14. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości" 1999, nr 12.
 16. Welfe W., Florczak W, Sabanty L., Kapitał ludzki i jego endogenizacja, „Przegląd Statystyczny" 2002, nr 2.
 17. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu