BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski
The Importance of the Commercial Papers Market in the Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 707, s. 111-128, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Papiery komercyjne, Rynki finansowe, Gospodarka
Commercial papers, Financial markets, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ważnym instrumentem, będącym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, są papiery komercyjne. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe cechy papierów komercyjnych i specyficzne uwarunkowania, w jakich funkcjonują one w Polsce. W dalszej części pracy zaprezentowano znaczenie tych walorów pełniących funkcję kredytową, oraz znaczenie rynku papierów komercyjnych dla polskiej gospodarki.

The goal of the article is to familiarise readers with commercial papers and to define the role of the market for these papers in the Polish economy. In the introduction, the author presents the specific characteristics of commercial papers and a historical outline of their operation in world markets and in Poland. In the main section of the article, the author discusses the significance of these papers from two perspectives: the issuers' perspective, for whom these papers serve a crediting function, and the macroeconomic point of view, in which the commercial papers market constitutes a mechanism for the allocation of capital resources. Thus, the author presents the advantages of financing an enterprise's operations through the emission of commercial papers and the benefits gained from investing in these instruments, which determines their popularity among financial market participants. Further, the author presents the quantitative and qualitative development of the Polish commercial papers market in recent years. The statistics the author quotes permit the assertion that the role of commercial papers in the process of capital allocation is small. Overcoming organisational problems and improving efficiency is a prerequisite for the dynamic development of the commercial papers market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, „Biblioteka Menedżera i Bankowca", Warszawa 2002.
 2. Antkiewicz S., Przewaga papierów nad kredytami, „Gazeta Bankowa", 7-13.11.2000.
 3. Biuletyn Informacyjny, Narodowy Bank Polski, 2002, nr 7-8; 2004, nr 8.
 4. Czechowska D., Zmiany ilościowe i jakościowe na rynku commercial papers ze szczególnym uwzględnieniem roli banku, „Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
 5. Dulian A., Papier komercyjny jako instrument pozyskiwania środków finansowych, „Bank i Kredyt" 2004, nr 1.
 6. Kulpaka R, Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego, „Bank i Kredyt" 2004, nr 1.
 7. Lubecki P, Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2004, nr 5.
 8. Nowak M., Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Twigger SA, Warszawa 1999.
 9. Nowak M., Perspektywy rozwoju rynku papierów komercyjnych i rynku wierzytelności, „Bank" 2002, nr 12; 2003, nr 1.
 10. Onoszko J., Zarys historii rozwoju wybranych rynków krótkoterminowych papierów dłużnych, „Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 11. Pokojska M., Rynek w gorsecie, „Gazeta Bankowa", 16.02.2004.
 12. Rating & Rynek, Biuletyn Informacyjny Fitch Polska SA, różne numery z lat 1997-1999.
 13. Remisiewicz M., Zamiast kredytu, „Businessman Magazine" 2004, nr 10.
 14. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2003.
 15. Sierpińska M., Krótkoterminowe papiery dłużne, „Penelrator Wiadomości Gospodarcze" 1996, czerwiec.
 16. Styn I., Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 478, Kraków 1996.
 17. Wacławik A., Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2002.
 18. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna, Poltext, Warszawa 2001.
 19. Żukowski P, Commercial papers - krótkoterminowe papiery dłużne, „Bank" 1995, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu