BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą
Careers in a Knowledge Management Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 719, s. 39-55, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Kariera zawodowa
Learning organisations, Knowledge management, Professional career
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jakie miejsce w rozwoju jednostki zajmuje nabywana wiedza i czy organizacja potrafi i może zarządzać karierami pracowników rozumianymi jako wzbogacanie wiedzy.

A dynamically changing environment in an organization can present it with new challenges. To answer those challenges is to turn to knowledge as a factor which will enable that company to compete with other market subjects. However, knowledge which is consciously at the organisation's disposal (formal) and knowledge under its direct management (hidden) remain undifferentiated. Both can be described as specific capital supporting the organisation in its drive to achieve its goals now or in the future. Knowledge and its acquisition is an attribute of individuals and leads to their development; individual development is synonymous with career development. Thus knowledge becomes a factor which shapes the careers of individuals working in an organisation. The consequence of the presented approach is that change in the realisation of some tasks and personnel processes occurs, concentrating now around a diagnosis and description of the state of knowledge of employees as well as an assessment of their predisposition to learn. The organisation, identifying the knowledge that is possessed, gathered and developed by its own employees as the source of its competitive advantage, treats knowledge as a certain career capital, which allows it to successfully compete with others now and to maintain its market position in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S. [1989], Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Arthur M.B., Inkson K., Pringle J.K. [1999], The New Careers: Individual Action and Economic Change, Sage, London.
 3. Baruch Y., Peiperl M. [1997], High Flyers: Glorious Past, Gloomy Present, Any Future? „Career Development International" 2(7).
 4. Bird A. [1996], Careers as Repositories of Knowledge: Considerations for Boundary-less Careers [w:] The Boundaryless Career. A Mew Employment Principle for a New Organizational Era, M.Arthur, D. Rousseau, Oxford University Press, New York.
 5. Derr C.B. [1986], Managing the New Careerists, Jossey-Bass, San Francisco.
 6. Hall D.T. [1992], The Strategic Analysis of Intangible Resources, „Strategic Management Journal" nr 12.
 7. Hedberg B.L. [1981], How Organizations Learn and Unlearn [w:] Handbook of Organizational Design, vol. 1: Adapting Organizations to Their Environments, PC. Nystrom, W.H. Starbuck (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 8. Itami H. [1988], Invisible Asset, Toyo Keizai, Tokyo.
 9. Karpowicz E. [2001], Upowszechnianie wiedzy jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 10. Marshall J. [1995], Women Managers: Moving On, Routledge, London.
 11. Miś A. [2004], Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu: od kompetencji do kariery po kapitał karier [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami: perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Nonaka 1. [1991], The Knowledge - Creating Company, „Harvard Business Review" nr 61(6).
 13. Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 14. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 15. Polanyi M. [1966], The Tacit Dimension, Routlege and Kegan Paul, London.
 16. Rosenbaum J.E. [1989], Organization Career Systems and Employee Misperceptions [w:] Handbook of Career Theory, M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Sanchez R. [2003], Knowledge Manangement and Organizational Competence, Oxford University Press, New York.
 18. Sikorski Cz. [1999], Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 19. Wawrzyniak B. [1999], Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Szkolenie i rozwój pracowników, red, A. Ludwiczyński, materiały na konferencje, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu