BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąba Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej
The Specific Characteristics of the Eastern Enlargement of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 701, s. 25-43, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Historia integracji europejskiej, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
History of European integration, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono rozszerzenie Wspólnot Europejskich w aspekcie historycznym. Przedstawiono krótką charakterystykę krajów kandydackich. Zamieszczono ocenę procesu akcesyjnego.

This article presents the specific characteristics of the Eastern Enlargement of the European Union. The first part of the article presents the historical process of the enlargement of the European Communities by successive countries. It presents the economic and political context of each successive enlargement, arguments in favour of commencing accession negotiations advanced by the interested parties, the most crucial negotiation problems as well as issues specific to each enlargement. Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej The second part of the article describes the process that led to the Eastern Enlargement of the EU. That section presents, inter alia, the most important arguments of both supporters and opponents of enlarging the EU to include Central and Eastern European countries, the economic and non-economic motives that guided these countries in striving towards EU membership, and a description of the EU membership costs these countries incurred. The third part is dedicated entirely to the specific character of the Eastern Enlargement against the background of the previous enlargements described in the first part. The article presents issues specific to this enlargement and resulting from: the Union's altered internal situation, new accession conditions (internal situation within the Union) as well as the character of the candidate countries. The final, fourth part of the article constitutes an attempt to evaluate the accession process and the method of conducting accession negotiations during the last enlargement of the European Union, concluded on 1 May 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatowicz G., Hiszpania a proces integracji europejskiej, "Studia Europejskie" 1999, nr 2.
 2. Brodzka-Palacz B., Gospodarka wschodniej części Niemiec po zjednoczeniu, "Ekonomista" 1995, nr 3.
 3. Ciszak T., Herma C, Hykawy R., Rozszerzenie UE o kraje EFTA, "Biuletyn Analiz UKIE", nr 6.
 4. Inotai A., Dlaczego rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód stanowi nową jakość? "Studia Europejskie" 1997, nr 4.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w UE, "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 6. Kawecka-Wyrzykowska E., Na ile wspólna Europa? "Wspólnoty Europejskie" 1995, nr 10.
 7. Kończyk E., Droga Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do UE, "Wspólnoty Europejskie" 1992, nr 12.
 8. Martinez Reyes V., Reguły gry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 9. Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000.
 10. Paszyński M., Formuła akcesji -potrzeba uznania równowagi interesów, "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 7-8.
 11. Paszyński M., "Regaty" - czy właściwa droga do członkostwa w UE? "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 3.
 12. Statistical Yearbook 1986, Department of International Affairs, Statistical Office, UN, New York 1986.
 13. Synowiec E., Ostatnie rozszerzenie Unii - lekcja dla Polski? "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 2.
 14. Task Force Enlagrement: Statistical Annex, Parliamentary Documentataion Centre, European Parliament, December 2002, June 2004.
 15. Tendera-Właszczuk H., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 16. Więcej niż kolejne rozszerzenie. Unia Europejska a państwa Europy Środkowowschodniej, J. Eatwell, M. Ellman, M. Karlssen, D. Mario Nuti, J. Shapiro, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu