BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kawa Paweł (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze
The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 701, s. 141-159, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Dochody ludności, Poziom życia
Social economic development, People's income, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono uwagi metodologiczne dotyczące mierników poziomu rozwoju. Porównano poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz mierników obrazujących poziom PKB wykorzystano mierniki cząstkowe, które opisują następujące składowe: zdrowotność i ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, zagospodarowanie materialne, edukację, kulturę, komunikację i ochronę środowiska. Pokazano także zróżnicowanie poziomu dochodu między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

In the first part of this article, the authors discuss the specific features of GDP per capita as a measure of socio-economic development, including the limitations of its use. The authors present alternative methods for measuring socio-economic development, such that other factors, besides GDP, crucial in determining standards of living are taken into account. The second part of the article compares Poland's level of development to that of the new EU Member States and the EU-15. Apart from measures that reflect GDP, the authors also use partial measures describing the following components: health and health care, housing, assets management, education, culture, transport and environmental protection. Moreover, the authors identify the areas with the largest and smallest divergences in the measures used. The authors also discuss the course of convergence processes in the new EU Member States, particularly in Central and East European countries. They present and analyse the convergence experiences of such countries as Ireland, Spain, Portugal and Greece, and list the factors that had a critical impact on the achieved degree of convergence. The authors assert that integration constitutes merely a platform for convergence processes but does not guarantee them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Baldwin R.E., Towards an Integrated Europe, CEPR, London 1994.
  2. Enlargement of the European Community. Case Studies of Greece, Portugal and Spain, red. Sampedro J.L., Payno J.A., The MacMillan Press, London 1983.
  3. Gros D., Thygesen N., European Monetary Integration, Longman, London 1992.
  4. Hall R., Jones C.I., Levels of Economic Activity Across Countries, "American Economic Review", May 1997.
  5. Kawa P., Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego. Implikacje dla polityki ekonomicznej, Kraków 2003 (praca doktorska, niepublikowana).
  6. Niyikiza C., Miary poziomu życia stosowane przez Bank Światowy, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
  7. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa 2000.
  8. Szopa B., Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 122, Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu