BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejska Agnieszka, Bąba Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polski lobbing w Unii Europejskiej
Polish Lobbying in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 701, s. 115-139, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Lobbing, Podejmowanie decyzji
Lobbying, Decision making
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę oceny dotychczasowej działalności polskich lobbystów w instytucjach Unii Europejskiej. W pierwszej części przedstawiono genezę działalności lobbingowej we Wspólnotach Europejskich i próby prawnego uregulowania tej działalności. Omówiono działania lobbystów w poszczególnych instytucjach wspólnotowych.

This article deals with issues related to Polish lobbying activities in the European Union. In the first part of the article, the authors present the origins of lobbying activities in the European Communities - since the creation of the European Coal and Steel Community in 1951 until the mid-1990s. Here, the authors present the most important events that had an impact on the dynamic growth of lobbying in the Communities at that time. The second part of the article describes the attempts to regulate lobbying activities that have been undertaken in the Communities since their inception. The third section of the article addresses lobbying in the most important Community institutions, including: the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, and the European Court of Justice. The fourth part of the article contains a description of the method for regulating lobbying activities in Member States. This description covers both the legal arena (standards established by a state) and ethical issues (self-regulation by lobbyists). The fifth section of the article presents the attempts to regulate lobbying in Poland, with particular emphasis on the draft lobbying law presented in March 2003 by the Ministry of Internal Affairs and Administration. The sixth part of the article describes interest groups operating in the European Communities. These comprise European interest groups, domestic interest groups, and private sector interest groups. Here, the authors describe each group and provide examples of its lobbying entities. The seventh and final section of the article includes a description of Polish lobbying activities in the European Communities from the beginning of the 1990s until the present day, i.e., Poland's membership in the EU. The Polish entities conducting lobbying activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 5000
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen S.S., Eliassen K.A., EU-Lobbying: Between Representavity and Effectiveness, Sage, London 1996.
 2. Apostoł M., Brukselskie łowiska lobbystów. Raport o lobbyingu, "Unia & Polska" 2001, nr 2.
 3. Bindi P.M., The Eurogroups, the EU and EU Legislative Process, "NUPI-Report" 1994, nr 201.
 4. Gardner J., Effective Lobbying in the EC, Kluvver Academic Pub., Boston 1991.
 5. Gray O., The Structure of Interest Group Representation in the EU, PIE-EIP, Brussels 1998.
 6. Greenwood J., Representing Interest in the European Union, St' Martin's Press, New York 1997.
 7. Jasiecki K., Moleda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 8. Kukier K., Lobbing w Unii Europejskiej, "Biuletyn Analiz UKIE" 2001, nr 1.
 9. Kurczewska U., Moleda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej - zarys problematyki, "Studia Europejskie" 1999, nr 2.
 10. Michałowska-Gorywoda K., Grupy nacisku a Parlament Europejski, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 18.
 11. Michałowska-Gorywoda K., Grupy nacisku a proces decyzyjny w UE, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 5.
 12. Michałowska-Gorywoda K., Lobbing na forum głównych organów UE, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 12.
 13. Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 14. Michałowska-Gorywoda K., Warunki i formy skutecznego lobbingu, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 7.
 15. Moleda-Zdziech M., Co przeszkadza powstawaniu polskich przedstawicielstw w Brukseli. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, vvww2.sgh.waw.pl/sgh/instytuty/ism/ism/ publikacje.
 16. Tarnawska K., Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 555, Kraków 2002.
 17. Zasady regulujące lobbying w parlamentach narodowych państw członkowskich, "Materiały i Dokumenty BSE" nr 194, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu