BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym
The Process of Satisfying Needs in a Household
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 579, s. 21-35, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja dóbr materialnych, Decyzje konsumenckie, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Human needs, Households, Consumption of material goods, Consumer decision, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarstwo domowe ma za zadanie zaspokojenie potrzeb gospodarstwa jako całości i poszczególnych jego członków. Celem artykułu jest określenie istoty tego procesu i omówienie metod i sposobów analizowania tych potrzeb.

It is a well-known fact the aim of a household is to satisfy the needs of all its members. The way in which these needs are satisfied has become the subject of the paper entitled "The Process of Satisfying Needs in a Household". In the paper two ways of satisfying needs are presented. On the one hand the needs can be satisfied by buying and using products, on the other - the needs can be suppressed when, from various reasons, their satisfaction is impossible. When discussing the first way of reducing the stress (the needs), the author presents the stages of the process of satisfying needs, focusing on the final decision on buying a product and presenting the classification of these decisons, factors affecting the decision making, and others. The other form of satisfying the needs, i.e. their suppression, is also discussed and the causes of the inability to satisfy them as well as the means of their reduction are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldag R.J., Stearns T.M., Management, South-Western Publ., Cincinati, Ohio 1987.
 2. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Canadion Sonsortium of Managent Schools, Al. w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 3. Duliniec E., Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa, Monografie i Opracowania nr 204, SGPiS, Warszawa 1986.
 4. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź 1994.
 5. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994.
 6. Hawkins D.I., Best R.J., Coney K.A., Consumer Behaviour, Implications for Marketing Strategy, Homewood, Boston 1989.
 7. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 1971.
 8. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 9. Kędzior Z., Proces decyzyjny w gospodarstwie domowym [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Rynek, AE w Katowicach, Katowice 1996.
 10. Kotler P., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 11. Malinowska M., Informacje o produktach w procesie podejmowania decyzji zakupu [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Rynek, AE w Katowicach, Katowice 1998.
 12. Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper and Row Publ., New York 1954.
 13. Mynarski S., Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Ossolineum, Wrocław 1967.
 14. Niemczyk A., Rodzinne decyzje, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 6.
 15. Rosołowicz Ł., Motywy postępowania konsumentów, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 4.
 16. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 17. Sowa I., Wpływ informacji marketingowej na zachowanie konsumenta, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1997, nr 141.
 18. Sowa I., Rola reklamy w podejmowaniu decyzji konsumenckich przez dzieci miejskie i wiejskie (na podstawie badań bezpośrednich) [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Rynek, AE w Katowicach, Katowice 1998.
 19. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981.
 20. Śliwińska K., Zachowanie się konsumenta w ujęciu systemowym, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1995, nr 137.
 21. Światowy G., Wybrane zagadnienia zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w dobie kryzysu [w:] Polski model konsumpcji w świetle badań, cz. 2: Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, AE w Katowicach, Katowice 1990.
 22. Światowy G., Zachowania konsumenckie, AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu