BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makówka Małgorzata (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Aktywność kulturalna Polaków w latach 90
Cultural Activity of Poles in the 1990s
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 579, s. 71-85, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Uczestnictwo w kulturze, Instytucje kultury, Materialne warunki życia ludności, Konsumpcja dóbr materialnych
Participation in culture, Cultural institutions, Population's materials living conditions, Consumption of material goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule ukazano wpływ jaki na aktywność kulturalną społeczeństwa miał proces urynkowienia kultury, oraz zmiany materialnych warunków życia ludności. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących ze sprawozdawczości z działalności instytucji kultury i badań budżetów gospodarstw domowych.

In the paper cultural activity of Poles against the background of economic transformation is analysed. For the characterization of the participation in culture the following measures have been used: 1) size of the edition of books and booklets per inhabitant, 2) size of the edition of newspapers and magazines per inhabitant, 3) number of readers in public libraries per 100 inhabitants, 4) attendance at cinemas per 100 inhabitants, 5) attendance at theatres and music institutions per 100 inhabitants, 6) attendance at museums per 100 inhabitants, 7) member of TV subscribers per 1000 inhabitants. As a result of the carried out analysis, in the development of the cultural activity of the Polish society two periods have been distinguished. The first period, covering the years 1990-1992, is characterized by deep regression of people's behaviour connected with visiting various cultural institutions, such as cinemas, theatres, music institutions, museums. In the second period, starting from 1993, a slow increase in the cultural activity of Poles is observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec C., Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993), Seria: Procesy transformacji w Polsce, INE PAN, Warszawa 1995.
  2. Finanse 1985-1990, GUS, Warszawa 1992.
  3. Golinowska S., Państwo a rynek w kulturze. Przesłanki natury teoretycznej [w:] Komercjalizacja w kulturze: szanse i zagrożenia, pod red. S. Golinowskiej, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
  4. Golka M., Rynek a komercjalizacja kultury [w:] Komercjalizacja w kulturze: szanse i zagrożenia, pod red. S. Golikowskiej, Warszawa 1992.
  5. Kultura w 1993 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1994.
  6. Kultura w latach 1994-1996. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1997.
  7. Kultura w 1997 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1998.
  8. Kultura w 1992 r., Rocznik Statystyczny Kultury, GUS, Warszawa 1992.
  9. Warunki życia gospodarstw domowych w latach 1995 i 1996. Stan, zagrożenia, perspektywy, GUS, Warszawa 1997.
  10. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu