BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczyński Mirosław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kilka uwag o konkurencji, monopolu i efektywnej alokacji zasobów
A Fev Remarks about Competition, Monopoly, and the Effective Allocation of Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 589, s. 175-187, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Monopol, Struktura rynku, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Rynki monopolistyczne, Konkurencja monopolistyczna
Monopoly, Market structure, Economic literature analysis, Monopolistic markets, Monopolistic competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono najważniejsze kwestie związane z wpływem monopoli na efektywność alokacyjną. Zwrócono uwagę na związki pomiędzy strukturą rynku a efektywnością alokacyjną, omówiono konkurencję jako proces dynamiczny. W zakończeniu podjęto próbę określenia roli modelu konkurencji doskonałej jako wzorca oceny pozycji efektywności alokacyjnej gospodarki.

In this article, the author presents the key issues connected with the impact of monopolies on the effectiveness of resource allocation and the controversies surrounding the search for normative paradigms to assess how effective markets are at allocating resources. In the first part, the author reveals the incorrectness of normative conclusions. In the second part, he discusses the relationships between market structure and the effectiveness of resource allocation. Parts three and four put forward alternative models. Finally, the author attempts to determine the significance of the perfect competition model as a paradigm used to assess how effectively an economy allocates resources. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W.J., Contestable Markets: an Uprising in the Theory of Industry Structure, "American Economic Review", March, 1982, 72(1).
 2. Bresnahan T.F., Duopoly Models with Consistent Conjectures, "American Economic Review" 1981, 71.
 3. Bresnahan T.F., Empirical Studies of Industries with Market Power [w:] Handbook of Industrial Organization, ed. by R. Schmalensee, R.D. Wiling, Elsevier Science Publisher B.V. 1989.
 4. Demsetz H., Two Systems of Belief about Monopoly [w:] Industrial Concentration: The New learning, ed. by H J. Goldsmith, H.M. Mann, J.F. Weston, Little Brown 1974.
 5. Demsetz H., Purchasing Monopoly [w:] Neoclassical Political Economy. The Analysis of Rent-Seeking and DUP Activities, ed. by D.C. Colander, Ballinger Publ. Co., 1984.
 6. Fama E.F., Laffer A.B., The Number of Firms and Competition, "American Economic Review" 1972, 62.
 7. Kosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne a ekonomia. Strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Uniwersitas, Kraków 1998.
 8. McNulty P., A Note on the History of Perfect Competition, "Journal of Political Economy", August, 1967, 75(4), art 1.
 9. McNulty P.J., Economic Theory and the Meaning of Competition, "Quarterly Journal of Economics", November, 1968, 82.
 10. McNulty P.J., Competition: Austria Conceptions, The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan, London 1987, t. 1.
 11. Ng Yew-Kwang, Towards a Theory of Third-Bets, Public Finance, 1977, 32 (1).
 12. Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Fundacja Naukowa im. Prof. E. Taylora, Warszawa 1993.
 13. Ordover J.A., Saloner G., Predation, Monopolization, and Antitrust [w:] Handbook of Industrial Organization, ed. by R. Schmalensee, R.D. Wiling, Elsevier Science Publisher B.V., 1989.
 14. Panzar J., Technological Determinants of Firm and Industry Structure [w:] Handbook of Industrial Organization, ed. by R. Schmalensee, R.D. Wiling, Elsevier Science Publisher B.V., 1989.
 15. Perry M.K., Oligopoly and Consistent Conjectural Variations, "Bell Journal of Economics" 1982, Spring, 13.
 16. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektoró i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 17. Scherer F.M., Ross D., Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin Co., Boston 1990.
 18. Sharkey W.W., Natural Monopoly [w:] The New Palgrave Dictionary of Economics, Mac- millan, London, 1987, t. 3.
 19. Sosnick S., A Critique of Concepts of Workable Competition, "Quarterly Journal of Economics" 1958, August, 72.
 20. Stigler G.J., Competition, The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan, London 1987, t. 1.
 21. Stigler G.J., The Economists and the Problem of Monopoly, "American Economic Review" 1982, May, 72.
 22. Stigler J., Perfect Competition, Historicaly Contemplated, "Journal of Political Economy" 1957, February, 65.
 23. Stiglitz J.E., Competition and the Number of Firms in a Market: Are Duopolies More Competitive than Atomistic Markets? "Journal of Political Economy" 1987, 95 (5).
 24. Tirole J., The Theory of Industrial Organization, MIT Press 1990.
 25. Williamson O.E., Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs, "American Economic Review" 1968, March.
 26. Woźniak M.G., Kierowanie, rynek, transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu