BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Wydział Finansów)
Tytuł
System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce
The Emission Permits Trading System in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 35-49, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Prawo ochrony środowiska, Handel
Pollution emission, Environmental law, Trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce w latach 2005-2007. W pracy przeprowadzono również analizę konsekwencji wdrożenia tego systemu dla przedsiębiorstw na podstawie regulacji prawnych i pierwszych doświadczeń przedsiębiorstw w tym zakresie.

In this article, the author presents the rules for trade in the emission permits system in Poland in 2005-07 and analyses the consequences to enterprises of implementing this system based on a review of legal regulations and early experience of companies in this area. The emission permit trade encourages the search for and implementation of projects with low emission reduction costs and stimulates pollution reduction in those entities that do it at the lowest cost. The emission permit trading system in Poland comprises two sub-systems: the community system covering greenhouse gases, established under the European Community in order to meet Kyoto Protocol obligations, and the national system covering substances other than greenhouse gases (e.g., SO2, nitrogen oxides and particulates), established in Poland to reduce emissions of these substances. Participation in the system entails the need for enterprises to incur specified costs resulting from the application of legal regulations as well as from "emissions management" within enterprises (analysis of the costs of emission reductions in enterprises and on the market for emission permits, and activities on the permits market - purchase or sale). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Burchard-Dziubińska M., Ekonomiczne i etyczne aspekty handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń [w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju. Interdyscyplinarna konferencja naukowa, 14-16 listopada, red. S. Wrzosek, t. l, Politechnika Białostocka, Białystok 1996.
  2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
  3. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
  5. Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce, kier. J. Famielec, maszynopis, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, AE w Krakowie, Kraków 2005.
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia krajowego administratora systemu handlu uprawnienia do emisji, Dz.U. 2005, nr 186, poz. 1562 i 1563.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007, Dz.U 2005, nr 199, poz. 1645 i 1646.
  8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia l stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., Dz.U. 2005, n r 264, poz. 2206.
  9. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784.
  10. Zbyt mało do podziału, „Rzeczpospolita" 2005, nr 215, Dodatek Ekonomia - Środowisko.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu