BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Wydział Finansów), Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce
Changes in the Role of Environmental Protection and Water Management Funds in Financing Environmental Policy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 51-74, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze ekologiczne, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka ekologiczna, Fundusze celowe
Ecological funds, Environmental protection financing, Ecological politics, Target funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny roli, jaką spełniają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz określenia ich znaczenia w przyszłości.

In justifying the existence of environmental protection and water management funds in Poland, it is important to consider not only the arguments presented by theoreticians and practitioners, but also other factors related to the implementation of national environmental policy and European Union requirements. Although these institutions were assigned new priorities, neither extensive discussions nor detailed analysis of the scope and method of financing measures using environmental protection and water management funds preceded this action. It was assumed that the funds would play a key role in obtaining grant financing for environmental protection projects, even at the expense of their marginalisation in the future. In this article, the authors evaluate the role of environmental protection and water management funds, identify additional sources of fund revenues, and discuss the prospects for their future operations as a result of reforms in the earmarked fund and tax systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans funduszy 2003, "EkoFinanse" 2004, nr 7-8.
 2. Ciechowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 3. NFOŚiGW w 2004 roku. Wyjątkowa oferta dla samorządów, "EkoFinanse" 2004, nr 2.
 4. NFOŚ1GW 2005. Pożyczki i dotacje, "EkoFinanse" 2004, nr 12.
 5. Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
 6. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 7. Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, UOKiK, Warszawa 2002-2005.
 8. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego NFOŚiGW w roku 2001, NFOŚiGW, Warszawa 2002.
 9. Strategia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2003-2007, NFOŚiGW, Warszawa 2002.
 10. Subsydia ekologiczne, Czas pożegnań, "EkoFinanse" 2005, nr 2.
 11. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, art. 401.
 13. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 190, poz. 1865.
 14. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powiedzą gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784.
 15. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. 2005, nr 25, poz. 202.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1495.
 17. Uwagi metodologiczne do rozdziału Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2003.
 18. Walczak K., Rekordowy plan NFOŚiGW. Stan napięcia finansowego, "EkoFinanse" 2005, nr l.
 19. Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2005-2008, NFOŚiGW, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu