BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą w Polsce - wybrane problemy
Administering Foreign Trade in Poland - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 723, s. 13-28
Słowa kluczowe
Obrót towarowy, Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy, Polityka handlu zagranicznego
Commodity turnover, Trade exchange, International trade, Foreign trade policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu ukazano znaczenie wybranych instrumentów administracyjnego sterowania obrotem towarowym z zagranicą w Polsce przed przystąpieniem do UE. Omówiono zmiany, jakie zaszły w zakresie stosowania tych narzędzi w okresie przedakcesyjnym, w związku z dostosowywaniem polskich regulacji dotyczących międzynarodowej polityki handlowej do wymogów wspólnoty.

In this article, the author presents the significance of selected foreign trade instruments in Poland prior to accession to the European Union. The author presents the rules and mechanisms governing the application of bans, non-tariff quotas, automatic registration of trade volumes, as well as import and export permits. At the same time, the author identifies the changes that have taken place in the application of these tools in the per-accession period due to the adjustment of Polish regulations on foreign trade policy to Community requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agreement on Textiles and Clothing”, B Hoekman, M. M. Kostecki, Ekonomia światowego handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 216.
 2. Dz.U. z 2002 r., nr 188, poz. 1572.
 3. Dz.U. z 2003 r., nr 17, poz. 161.
 4. Dz.U. z 2003 r., nr 178, poz.. 1747.
 5. Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 1910.
 6. Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 2270.
 7. Dz.U. z 2003 r., nr 83 poz. 766.
 8. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, s. 243.
 9. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, pod red. B. Bernasia, Difin, Warszawa 2002, s. 116.
 10. Ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 r., Dz.U. z 1988 r., nr 41, poz. 324 z późn. zmian.
 11. Ustawa Prawo celne z 28 grudnia 1989 r., Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178 z późn. zmian.
 12. Ustawa z 26 września 2002 r. O administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2002 r. nr 188, poz. 1572.
 13. Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. O administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, Dz. U. Nr 157, poz. 1026 wraz z nowelizacją z dnia 16 lutego 2001 r., Dz. U. Nr 29, poz. 320.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu