BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubek Henryk (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA
An Analysis of Changes in the Goods Structure of Poland's Trade with the European Union and CEFTA
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 723, s. 29-44
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Analiza skupień, Analiza porównawcza
Foreign trade, Cluster analysis, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European Union (EU), Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę porównawczą dynamiki struktur wymiany towarowej Polski z krajami UE i CEFTA. Zgromadzony materiał statystyczny poddano analizie z wykorzystaniem syntetycznych wskaźników opierających się zarówno na absolutnych różnicach indywidualnych jak i na wskaźnikach relatywnych. Dokonano również analizy skupień z wykorzystaniem metody Warda.

In this article, the author presents a comparative analysis of the changes in the structure of Poland's trade with ELI and CEFTA countries. The intention was to treat these two groups as two separate wholes that have an impact on the Polish economy. As a result, it was possible to list the changes that have occurred in Polish foreign trade due to integration with these two blocks without separating out the impacts of trade relations with individual countries. The conducted analysis of changes in the goods structure of Poland's trade with CEFTA and EU countries from 1994 to 2002 enabled the following findings to be reported: A more rapid average increase has occurred in the average value of goods designated with a 9-digit PCN code in Polish trade with CEFTA than is the case with trade with the ELI. It may be expected that over the next several years there will be strong convergence in the average size of deliveries in corresponding types of goods in Poland's trade with the present EU countries and the countries that composed the CEFTA group in 2003. Changes in both Euclidean indicators and Clark's divergence coefficient point to the gradually increasing similarity of the structure of Polish trade with ELJ and CEFTA countries. This process of the structure of Polish imports and exports to EU and CEFTA countries becoming more similar became especially visible at the end of the 1990s and it appears that this trend will continue in the nearest future. The structure of Poland's trade with EU countries exhibits a greater level of stability compared to trade with CEFTA. Over time, increasingly less significant changes have been observed in the export and import structures both with respect to the EU as well as CEFTA, which confirms that the Polish economy is becoming permanently linked with these markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  2. Metody statystyki międzynarodowej, A. Zeliaś (red.), PWE, Warszawa 1988.
  3. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 31.
  4. Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red.), PWN, Warszawa 2003.
  5. Rola CEFTA w integrującej się Europie, P. Bożyk (red.), SGH, Warszawa 1999.
  6. Sołtysińska P., Czubik P., CEFTA – Środkowoeuropejska strefa wolnego handlu, Kraków 1997.
  7. Tendera-Właszczuk H., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu