BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem
The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and en Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 574, s. 91-109, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Kredyt bankowy, Umowa kredytowa, Polityka kredytowa banków, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Negotiations, Credit risk, Risk management, Bank credit, Credit agreement, Credit policy of banks, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest spojrzenie na podstawowe założenia teoretyczne oraz problemy praktyczne związane z ryzykiem a pojawiające się w trakcie negocjowania umów kredytowych. Autor kładzie nacisk na ryzyko kredytowe, jako przedmiot negocjacji, często bardzo złożonych, prowadzonych między bankiem a klientami w warunkach dużej konkurencji na rynkach finansowych.

As a result of increasing competition on the credit market and new forms of financing, banks must demonstrate ever greater flexibility in their credit policies. The aim of this article is to look at the basic theoretical assumptions and practical problems connected with risk that appear during the course of negotiating a credit contract. The author also points out that the difficulties in assessing credit risk resulting from problems in obtaining information on credit transactions made by enterprises can be partially compensated by data bases on corporate bond issues. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G. [1996], Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Brakensiek T. [1991], Die Kalkulation und Steuerung von Ausfallrisiken in Kreditgeschäft der Banken, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main.
 3. Büschgen H.E. [1997], Przedsiębiorstwo bankowe, t. 1 i 2, Poltext, Warszawa.
 4. Creating Value from Both Loan Structure and Pricing [1998], Aguais S.D. i in., Commercial Lending Review, vol. 13, nr 2.
 5. Denzau A.T. [1992], Microeconomic Analysis, Irwin, Homewood, Ill.
 6. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z. [1987], Programowanie wielokryterialne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Hart O. [1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford.
 8. Hart O., Moore J. [1998], Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt, Quarterly Journal of Economics, vol. 63, nr 1.
 9. International Benhing Surwey [1993], The Economist, 10.04.
 10. Jajuga K., Jajuga T. [1996], Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Knight F.H. [1965], Risk, Uncertainty and Profit, Harper & Row, New York.
 12. Kopaliński W. [1998], Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem, wersja CD-ROM, PRO-media CD.
 13. Kruczalak K. [1996], Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objaśnienia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 14. Luce R.D., Raiffa H. [1964], Gry i decyzje, PWN, Warszawa.
 15. Lyons B.R. [1996], Empirical Relevance of Efficient Contract Theory: Inter-Firm Contracts, Oxford Review of Economic Policy, vol. 12, nr 4.
 16. McAllister P.H., Mingo J.J. [1994], Commercial Loan Risk Management, Credit Scoring, and Pricing: The Need for a New Shared Database, Journal of Commercial Lending, vol. 76, nr 9.
 17. Mesjasz C. [1996], Założenia analizy negocjacji, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 18. Mesjasz C. [1997], O języku polskiego gospodarowania, Nowe Życie Gospodarcze, nr 51-52.
 19. Mesjasz C. [1999], Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, Przegląd Organizacji, nr 7-8.
 20. Milgrom P., Roberts J. [1992], Economics, Organization and Management, Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ.
 21. Raiffa H. [1982], The Art and Science of Negotiation, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 22. Rajski J. [1994], Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Fundacja Centrum Prywatyzacji/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Ring Smith P., Van de Ven A.H. [1994], Developmental Process of Cooperative Interorganizational Relationships, Academy of Management Review, vol. 19, nr 1.
 24. Schmoll A. [1993], Risikomanagement in Kreditgeschäft: Risikokontrolle und Risikosteuerung in der Bankpraxis, Manz, Wien.
 25. Schmoll A. [1994], Handbuch der Kreditüberwachung. Erfolgreiche Risikoreduzierung in der Bankpraxis, 2, aktualisierte Auflage, Manz, Wien.
 26. Szapiro T. [1991], Podejście interaktywne we wspomaganiu podejmowania decyzji, Monografie i Opracowania, Nr 338, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 27. Schierenbeck H. [ 1994], Ertragsorientiertes Bankmanagement. Controlling in Kreditinstituten, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 28. Schulte M. [1994], Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstitutionen, Gabler, Wiesbaden.
 29. Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 30. Tyszka T. [1986], Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 31. Varian H.A. [1995], Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Wydawnictwu Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Williamson OE. [1985], The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Pres, New York.
 33. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 34. Wysocki M. [1997], Poradnik inspektora kredytowego, Twigger, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu