BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hejnar Jerzy (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie rozliczania umów długoterminowych
The Requirements of International Accountancy Standards in the Settlement of Long-term Contracts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 69-83, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Kontrakty terminowe, Zobowiązania długoterminowe
International Accounting Standards (IAS), Fixed-period contracts, Long-term liabilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomiar wyników finansowych zależy od różnych czynników, które wpływają na zdolność produkcyjną spółek i możliwości realizacji zawartych przez nie umów. Jest to szczególnie trudne w przypadku kontraktów długoterminowych. W pracy opisano hipotetyczne przykłady oparte na rozwiązaniach zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

The measurement of financial balances is dependent on the various factors shaping companie's scope of operation and modulating their capacity to fulfil the contracts they conclude. Measuring the financial balances of companies fulfilling long-term contracts is especially difficult. This article presents a hypothetical example based on solutions in line with current accountancy law and with International Accounting Standards. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beresińska A., Golec M., Karmańska A., Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1997, nr 39.
 2. Fedak Z., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, "Rachunkowość" 1999, cz. 1, zeszyt specjalny.
 3. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 4. Lisiecka-Zając B., Ogólna charakterystyka Ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 1994, zeszyt specjalny.
 5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, 1999, wersja polska.
 6. Rachunkowość jednostek wykonawstwa budowlanego (wybrane zagadnienia), Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Zakład Doradztwa i Organizacji, Gorzów Wielkopolski 1999, nr 3.
 7. Smoktunowicz E., Umowy ryczałtowe na roboty budowlane, "Rachunkowość" 1996, nr 7.
 8. Szafraniec J., Zasada współmierności w teorii i w praktyce rachunkowości, Materiały konferencyjne, AE w Katowicach, Katowice 1997.
 9. Szymański K.G., Rachunkowość i podatki, Difin, Warszawa 1998.
 10. Szymański K.G., Rozliczanie kontraktów na roboty budowlano-montażowe, "Serwis F-K" 1999, dodatek comiesięczny, maj.
 11. Ustawa z dnia 23 IV 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 13. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 VII 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, MP 1996, nr 48, poz. 461.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu