BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polskie propozycje rozwiązań w zakresie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
International Accounting Standards and Polish Proposals for Financial Reporting in Consolidated Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 85-95, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Analiza porównawcza, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial statements, Comparative analysis, Consolidation of financial statements, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor w swojej pracy porównuje rozwiązania dla ujednolicenia sprawozdań finansowych obecnie stosowanych i wykorzystywanych w prawie księgowym z rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawodawczym. Przedstawiona analiza porównawcza została wykonana w związku z propozycjami ujednoliconych rozwiązań sprawozdań finansowych proponowanych przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości.

This paper compares the solutions for financial statement consolidation that apply now, and that appear in the accountancy law, with the solutions proposed in the draft legislation. This comparative analysis has been carried out with reference to the consolidated financial statement solutions proposed by the International Committee for Accounting Standards. Above all, the paper addresses the numerous new, tight definitions of basic consolidation concepts. The paper moves on the consider cases where the drawing up financial statements in consolidated entities is not obligatory, and also addresses the main consolidation methods. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Helin A., Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych, FRR, Warszawa 1998.
  2. Ignatowski R., Konsolidacja sprawozdań finansowych, FRR, Warszawa 1995.
  3. Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 516.
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standard Com- mittee, Londyn 1999.
  5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 VI 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. z dnia 30 VI 1934 r.
  6. Sawicki K., Kiziukiewicz T., Palka M., Rachunkowość jednostek od 1 I 2000 r., Ekspert, Wrocław 1999.
  7. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r., Dz.U. z dnia 19 XI 1994 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu