BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ryzyko w działalności bankowej
Risk in Banking
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 161-174, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko bankowe, Zarządzanie ryzykiem, Bankowość elektroniczna
Risk, Banking risk, Risk management, E-banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki gospodarcze w Polsce spowodowane systematycznymi przemianami wywarły wpływ na związek między działalnością gospodarczą a instytucjami bankowymi. Ponieważ ryzyko związane z działalnością gospodarczą wzrosło, w związku z tym ryzyko banków jako stały czynnik w bankowości nabrało wielkiego znaczenia. W pracy omówiono aspekty i formy ryzyka w działalności bankowej.

The changing economic conditions in Poland caused by the systemic transformation have exerted a significant influence on the links between economic activity and banking institutions. In the new economic conditions, relationships between banks and other economic entities have become extremely tense, and the level of risk involved has increased. As the risk involved in economic activity has increased, bank's risk, a ubiquitous factor in banking, has taken on very great significance. It is very important to understand the nature of bank's risk, why it occurs and the forms it takes. It plays, after all, an important role in the management of modern banks. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 2. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, pod red. R. Borowieckiego, TNOiK-AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1996.
 3. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 4. Fabris P., Advanced Navigation, "CIO", 15 May 1998.
 5. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1996.
 6. Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Occ Issues Guidance on PC Banking Risks, "ABA Bank Compliance", October 1998.
 8. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 9. Sarasvathy D.K., Herbert Simon A., Lave L., Perceiving and Managing Business Risks: Differences between Entrepreneurs and Bankers, "Journal of Economic Behavior and Organization", January 1998.
 10. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 11. Talmor E., Sharona T., Regulators Unite on Risk, "Banker", February 1998.
 12. Taylor M., BASLE Comittee, "Financial Regulation Report", October 1998.
 13. Wells R.K., Bank Risk Management - A Practical Guide, "Business Credit", June 1997.
 14. Wierzbńska M., Ryzyko w gospodarce rynkowej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 15. Współczesny bank, pod red. W.L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 1998.
 16. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu