BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrian Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Krytyka metodologiczno-metodycznych założeń techniki portfelowej BCG
A Critique of the Methodological Assumptions of the BCG Portfolio Technique
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 729, s. 99-112, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Metody portfelowe, Macierz BCG (Boston Consulting Group), Badania marketingowe
Portfolio methods, Growth-Share Matrix, Marketing research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metoda portfelowa, stosowana w praktyce gospodarczej jako narzędzie analizy strategicznej i operacyjnej budzi wiele kontrowersji. W artykule podjęto próbę zaprezentowania krytycznych rozważań poświęconych temu zagadnieniu. Zadaniem pracy jest wskazanie metodologicznych niejasności dotyczących analizy portfelowej.

Within the ongoing debate in the literature on various methodological aspects of the portfolio method, in this article the author offers a critical examination of the issue, indicating the methodological ambiguities of this method based on criticisms of Boston Consulting Group techniques. The author considers this method on the basis of scientific method by defining elements that should be included, i.e., scope of reality, language, technique, insight, and purpose of the research. Next, the author addresses the identified areas of methodological critique of aspects of the BCG technique, among others, difficulties in defining the market and business, measuring market share, problems with dividing variables for different levels of quality, controversies over register construction, the appearance of negative change values on the market, analysis stability, and the subjective nature of analysis results. The main part of the article is a polemic with the criticisms voiced in the literature and a presentation of the author's own position on the foregoing issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Canadian Consortium of Management Schools-AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 2. Day G.S., Diagnosing the Product Portfolio, „Journal of Marketing" 1977, vol. 41, nr 2. April.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 4. Hax A.C., Majluf N. S., A Methodological Approach for the Development of Strategic Planning in Divesified Corporations [w:]Studies in Operations Management, red. A.C. Hax, „TIMS Studies in the Management Sciences and Systems", vol. 6, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford 1978.
 5. Hedley B., Strategy and the Business Portfolio, „Long Range Planning" 1977, vol. 10, nr 1, February.
 6. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gcbethner & Ska, Warszawa 1994.
 7. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 8. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
 9. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 10. Mahajan V., Swire D. J., Wind Y., An Empirical Comparison of Standardized Portfolio Models, „Journal of Marketing" 1983, vol. 47, nr 2, Spring.
 11. McKiernan P., Strategies of Growth. Maturity, Recovery and Internalization, Routledge, London 1992.
 12. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 13. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 14. Strategor, Zarządzanie. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 15. Vollmuth H.J., Controlling. Instrumenty od A do Z. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne, Placet, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu