BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kielijan Anna (Wydział Finansów)
Tytuł
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej
Liability for Obligations of the Transformed Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 725, s. 51-65
Słowa kluczowe
Prawo handlowe, Spółki, Spółki kapitałowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Commercial law, Companies, Capital company, Legal transformation of entities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spółka przekształcona ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej zaciągnięte przed terminem przekształcenia. W pracy omówiono problem zmiany zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki przy przekształcaniu: spółki osobowej w inna spółkę osobową, spółki kapitałowej w spółkę osobową, oraz spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

In this article, the author presents the problem of liability for the obligations of companies incurred prior to their transformation. The entity that is responsible for the transformed company's obligations, regardless of the type of transformation, i.e., whether a partnership is transformed into a capital-based company, a partnership into another partnership, a capital-based company into a partnership, or a capital-based company into another capital-based company, is always the transformed company. On the other hand, the liability of the partners of a transformed company for the obligations appears in all of the aforementioned types of transformation except for the last type, i.e., the transformation of a capital-based company into another capital-based company. In this article, the author also discusses the principles, character, and time period of the liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 647.
 2. Jacyszyn J., Wręczycka K., Transformacje spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobowych, Bielsko-Biała 2001, s. 202-203.
 3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001.
 4. Kodeks spółek handlowych, J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, s. 75-76.
 5. Kodeks spółek handlowych, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. IV, s. 1185.
 6. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Warszawa 2001, s. 865.
 7. Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001, s. 342 i nast.
 8. Miś G., Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, niepublikowana rozprawa doktorska (napisana pod opieką naukową prof. AE dr hab. B. Gneli, Kraków 2003, s. 198).
 9. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1991 r., sygn. III CRN 32/91, OSNCP 1992, nr 7-8, poz. 142.
 10. Pabis R., Przekształcanie spółek handlowych (cz.III), s. 36.
 11. Pabis R., Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji (cz. III), „Prawo Spółek" 2002, nr 9, s. 32.
 12. Pabis R., Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji (cz. II), „Prawo Spółek" 2002, nr 7-8, s. 59-62.
 13. Pawłyszcze D., Wygaśnięcie odpowiedzialności za długi wspólników przekształcanej spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 9, s. 25-27.
 14. Pyzioł W., A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 881-883.
 15. System prawa prywatnego, t.2: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 531 i nast.
 16. Szajkowski A., Tarska M., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2004, s. 815-816.
 17. Targosz T., Odpowiedzialność wspólnika wobec wierzycieli spółki, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 4, s. 23 i nast.
 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (skrót k.s.h.), Dz.U. nr 94, poz.1037, ze zm.
 19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.).
 20. Wierzbicka E., Sytuacja prawna wierzycieli spółek kapitałowych ulegających przekształceniu, „Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr l, s. 36-37.
 21. Witosz A., Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych. Omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne, Bydgoszcz - Katowice 2001, s. 19-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu