BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zasady wspólnotowego prawa bankowego - wybrane problemy
Principles of Community Banking Law. Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 725, s. 93-104
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Prawo bankowe
Banking sector, Banking law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
"Zgodnie z drugą dyrektywą bankową wprowadzone zostały do wspólnotowego porządku prawnego podstawowe zasady rządzące sektorem bankowym w Unii Europejskiej". W artykule omówiono zasady: jednolitego zezwolenia bankowego, wzajemnego uznawania, oraz nadzoru państwa pochodzenia.

Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of business by credit institutions has replaced a number of directives. The Directive is an important instrument in achieving the single market from the perspective of both the freedom of establishment and the freedom to provide services with respect to credit institutions. There are three basic principles on the Communities' internal banking market: - mutual recognition of supervisory standards, - single banking authorisation, - home country supervision (control). In this article, the author analyses these principles in detail in light of the freedom of establishment and freedom to provide services, as a higher level of economic and legal integration. The implementation of the banking directive in Polish national law is also broadly discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. 89/646/EEC- Second Council Directive of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provision relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC, O.J. nr L 386 z 30 grudnia 1989 r.
 2. Cased and Materials on European Union Law, G. Bermann, R. Goebel, W. Davey, E. Fox, ed. West Group, 2002, s. 1195.
 3. Dassesse M., Isaacs S., Penn G., EU Banking Law, London1985, s. 25-26.
 4. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe Unii Europejskiej, Wrocław 1996, s. 47.
 5. Gavalda Ch., Parleani G., Droit des affaires de l`Union Europeenne, Paris 1999, s. 186-188.
 6. Isaac G., Blanquet M., Droit communautaire general, Paris 2002 s. 144.
 7. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszwa 2000, s. 499.
 8. Półtorak N., Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, „Państwo i Prawo” 1999, z. 2, s. 52 i nast.
 9. Postanowienie NSA z dnia 19 lutego 1997 r., III S.A. 1/96, opublikowane w „Prawo Bankowe” 1997, nr 4,.
 10. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 312-313.
 11. Prawo bankowe. Komentarz, red E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2002, s. 59.
 12. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 74.
 13. Szpringer W., Europejskie regulacje bankowe, Warszawa 1997, s. 45 i nast.
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071, ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu