BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku
Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 725, s. 119-134
Słowa kluczowe
Prawo karne, Korupcja, Przegląd literatury
Criminal Law, Corruption, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kodeks karny z 1997 roku utrzymuje karalność płatnej protekcji a w art. 230 stanowi o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat dla osób popełniających przestępstwo płatnej protekcji. W opracowaniu omówiono szczegółowo regulacje prawne dotyczące przedstawionego zagadnienia.

In this article, the author discusses and analyses the legal aspects of the crime of influence peddling (article 230 of the Penal Code). This crime is committed by someone who, by purporting to have influence on a state or local government institution, international or domestic organisation, or on a foreign organisation with access to public funds or by evoking the conviction in another person or confirming him/her in the conviction of the existence of such influence, undertakes to intercede in arranging an issue in exchange for financial or personal benefit or the promise thereof. In the author's opinion, it is worth considering whether trading in influence without compensation is an act just as harmful with respect to the legal interests subject to protection when this crime is perpetrated. For these include dignity, proper and impartial operation, as well as the good name of state and local government institutions. The author contends that it should be assumed that for intermediation to occur when arranging a matter using influence peddling, agreement between the intermediary and the party interested in a favourable conclusion to the matter is essential. This results from the dictionary understanding of the term "intermediation." It should also be acknowledged that even a general claim of influence in a clearly specified state or local government institution, international organisation or domestic or foreign organisational unit with access to public funds would satisfy the criteria of this crime without the need for the perpetrator to mention the organisation's employees at all. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chybiński O., Płatna protekcja, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1967, s. 53.
 2. Dz.U. nr 91, poz. 623.
 3. Góral R., Górniok O., Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 100.
 4. Górniok O., O pojęciu korzyści majątkowej w kodeksie karnym, PiP 1978, nr 4, s. 109.
 5. Górniok O., Podstawy karania za korupcję, „Kontrola Państwowa” 2001, nr 1, s. 41.
 6. Jasiński W., Nowe rozwiązania kodeksu karnego przeciw korupcji, PUG 2003, nr 11, s. 11.
 7. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, G. Bogdan, K. Buchła, Z. Ćwiąkalski, M. Dabrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Zakamycze, Kraków 1999, s. 771.
 8. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 134.
 9. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 286.
 10. Mik B., Nowela antykorupcyjna z 13 czerwca 2003 r. Wprowadzenia. Ryz historyczny. Podstawowe problemy interpretacyjne. Zakamycze, Kraków 2003, s. 166.
 11. Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 109-111.
 12. Palka P., Reut M., Korupcja w nowym Kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 87.
 13. Popek E., Przestępstwo płatnej protekcji, Warszawa 1971, s. 161.
 14. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Biblioteka multimedialna PWN, Warszawa 2003.
 15. Spotowski A., Przestępstwa służbowe, Warszawa 1972, s. 126.
 16. Surkont M., Łapownictwo, Lex, Sopot 1999, s. 128.
 17. Surkont M., Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo do płatnej protekcji, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 6, s. 50.
 18. Surkont M., Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo, s. 53.
 19. Surkont M., Środki przekupstwa, „Palestra” 1971, nr 6, s. 37.
 20. Surkont M., Z zagadnień odpowiedzialności za korupcję, WPP 2000, nr 1, s. 29.
 21. Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne. Część ogólna. Warszawa 1946, s. 380.
 22. Śliwowski S., Prawo karne, Warszawa 1979, s. 511.
 23. Waszczyński J., O „korzyści majątkowej” w prawie karnym, PiP 1981, nr 1, s. 67.
 24. Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Librata, Warszawa 1998, s. 410.
 25. Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna , Warszawa 1994, s. 506.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu