BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Izabela (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP
Globalization Processes and their Impact on the Innovativeness of the SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 730, s. 11-28, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Enterprise innovation, Small business, Globalization of enterprise activity, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono problem globalizacji społecznej i ekonomicznej. W dalszej części pracy skupiono się na innowacjach we współczesnej zglobalizowanej gospodarce światowej. W zakończeniu omówiono przedsiębiorczość na świecie, a także zaprezentowano listę krajów o najwyższym wskaźniku aktywności przedsiębiorstw.

This article contains a brief description of the terms used to describe the contemporary world economy. Globalizalion understood as an economic and social process was defined in the 1970s and 1980s. Its emergence, combined with the use of new technologies, was linked to hopes for greater innovativeness and entrepreneurship around the world. International comparisons of data, such as the innovation index, total activity index, globalization index and opportunity-based entrepreneurship index, do not allow one to draw the conclusion that globalized countries or with a high TAI index have innovative or entrepreneurial economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bygrave W.D., Reynolds P.D., Zacharakis A., Global Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, Babson College 1999.
 2. Camp S.M., Hay M., Reynolds P.D., Global Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, Babson College, London Business College, Kaufman Center for Entrepreneurial Leadership, GEM 1999.
 3. The Case for Globalisation, „The Economist", 23 September 2000.
 4. Chell E., Entrepreneurship: Globalisation, Innovation and Development, Thomson Learning, Cornwall 2001.
 5. Cornia G.A., Inequality and Poverty Trends in the Era of Liberalization and Globalization. United Nations Millenium Conference, Tokio 2000.
 6. Czaja I., Enrtepreneurship in Globalization Times, Materials of Management in Small Business International Conference, Sevastopol Technical University, Sevastopol 2002.
 7. Czaja I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość-szansę i zagrożenia [w:] Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 8. Czaja I., Samozatrudnienie jako czynnik ograniczania bezrobocia (badanie porównawcze) [w:] Raport o sianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PAR P, Warszawa 2003.
 9. Domagała J.. Większy wvbór tandety, rozmowa z Janem Winieckim, „Rzeczpospolita", 28.01.2000.
 10. Environment on the Creation and Improvement of Jobs within Small Enterprises, Series on Conducive Policy Environment for Small Enterprise Employment, SEED Working Paper, nr 23. International Labour Office. Geneva 2002.
 11. Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity, Cambridge 1990.
 12. Giddens A., Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, Routledge, London 2000.
 13. Global Entrepreneurship Monitor, E. Autio, W. Bygrave, L. Cox, M. Hay, P. Reynolds, 2002 Executive Report, Babson College, London Business School, Ewing Marion Kauffman Foundation, London 2003.
 14. Human Development Report 1999, Unido 2000.
 15. Human Development Report 2000, Unido 2001.
 16. Kampbell N.. No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies, Flamingo, UK 2000.
 17. Kennedy P., Preparing for the Twenty-first Century, Random House, New York 1993.
 18. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Seria Spectrum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2000.
 19. Mierzenie glablizacji - rola ponadnarodowych korporacji w krajach OECD. Aktywność zagranicznych filii (AFA), Raport OECD, listopad 1999.
 20. Raport o rozwoju społecznym. Zarys, Raport UNDP, Oxford University Press, Oxford 2001.
 21. Reinecke G., Small Enterprises, Big Challenges, „A Literature Review on the Impact of the Policy", ILO (2002), SEED Working Paper, 2002, nr 23.
 22. Ritchie M., Control of Trade by Multinationals: Impact of the Uruguay Round of GATT on Sustainable Food Security, „Development Journal" 1996, nr 4.
 23. Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London 1992.
 24. Toffler A., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Warszawa 1999.
 25. Untangling e-economics. A Survey of the New Economy, „The Economist", 23 September 2000.
 26. Waters M., Globalization, Routledge, London 1995.
 27. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 28. Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 29. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu