BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichur Agnieszka (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Innowacyjność usług publicznych - projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski
The Innovativeness of Public Services - a Project to Use the Internet in the Public Administration of Małopolska
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 730, s. 113-129, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Usługi publiczne, Internet, Technologia informacyjna
Innovative character, Public services, Internet, Information Technology (IT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania omówiono działania promujące wykorzystanie Internetu jako działania na rzecz dyfuzji innowacji. Następnie przedstawiono problem podnoszenia innowacyjnosci usług publicznych i zaprezentowano koncepcję badania elektronicznych usług publicznych. W zakończeniu omówiono wdrożenie innowacji w administracji prezentując projekty zastosowania nowoczesnej technologii informatycznej: "Wrota Polski" i "Wrota Małopolski".

Information technology (including the Internet) is an innovation that affects all aspects of everyday life. The popularization of information and communication technologies (ICTs) has also led to the emergence of new types of products (electronic, digital products) that can be bought and downloaded on the net. ICTs have changed the way in which public services are offered. Furthermore, ICTs can strengthen and facilitate communication between public authorities and citizens. Public authorities are increasingly embracing modern networked communications such as the World Wide Web and, in the process, are creating the foundations for governance in an information age. This article presents an approach towards innovative electronic public services in Europe and Poland, analyses a method for measuring electronic services, and reports on two Polish electronic services projects: the Polska Portal (Wrota Polski) and the Małopolska Portal (Wrota Małopolski). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwoju e-usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Podsumowanie edycji badań i najlepsze praktyki eGovernment w Unii Europejskiej, Cap Gemini Ernst & Young, Warszawa 2000.
 2. Angehrn A.A., Meyer J.F., Developing Mature Internet Strategies, „Information Systems Managment" 1997, vol. 14, nr 3.
 3. Barczyk Z., Pichur A., Internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej, Materiały konferencyjne Politechniki Opolskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania w Bytomiu, czerwiec 2002.
 4. Bekkers V., E-government More than E-commerce in Public Administration, „Management and Information" 2000, nr 2.
 5. Bekkers V., The Myth of Electronic Government, „Bestuurweteschappen" 2001, nr 4.
 6. Bekkers V., Homburg V., Smekes M., The Myths of E-government Policies: Balancing between Rhetoric and Reality, Conference Paper, IRPSM VI, Edinborough 2002.
 7. Criado J.I., Hughes O., Teicher J., E-government and Managerialistn: A Second Revolution in Public Management, Conference paper, IRPSM VI, Edinborough 2002.
 8. eEurope 2005: An Information Society for AIL An Action Plan, European Council, 21/22 czerwiec 2002, Seville.
 9. E-inclusion. The Information Society's Potential for Social Inclusion in Europe, SEC (2001) 1428.
 10. Information Society - Quality for Change, SEC (2002) 372.
 11. Korcz K., Wykorzystanie Internetu w e-marketingu przedsiębiorstw w świetle teorii dyfuzji innowacji [w:] Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.
 12. Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, UL, Łódź 2001.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 14. Porter M., Strategy and the Internet, „Harvard Business Review", March 2001.
 15. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York-London 1983.
 16. Stawasz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K.B. Matu-siak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Łódź 2001.
 17. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska, KBN, marzec 2003.
 18. Symonds M., The Next Revolution: A Survey of Government and the Internet, „The Economist" 2000, nr 355.
 19. „Wrota". Wstępna koncepcja, KBN, 11.12.2002.
 20. Zieliński T., Wykorzystanie technologii internetowej w tworzeniu systemu udogodnień miejskich, Raport z projektu realizowanego w ramach indywidualnych badań własnych finansowanych przez AE w Katowicach, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu