BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Istota i przedmiot ujawniania informacji przez spółki giełdowe
The Relase of Information by Companies Listed on the Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 591, s. 39-48, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Informacja ekonomiczna, Rachunkowość jako system informacyjny, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
Capital market, Economic information, Accountancy as information system, Information function of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacja jest ważnym czynnikiem w prawidłowym funkcjonowaniu rynku kapitałowego. W pracy omówiono przedmiot procesu ujawniania informacji, oraz podkreślono wagę rachunkowości finansowej a szczególnie dwóch jej elementów: sprawozdawczości finansowej, i analizy sprawozdań finansowych.

In a market economy information is of prime importance, and it often has a profound influence on the way economic entities function. Companies whose shares are traded have strictly defined obligations with regard to information. Complying with them is often difficult and expensive. One may suppose, though, that the fact of being a listed company in itself brings certain non-quantifiable benefits. Therefore, preparing and publishing financial statements in compliance with stock market regulations remains, despite the regulatory complexities, cost-effective. But more and more often on the Polish capital market we see investors deciding to withdraw the shares of a company from trade. This is not good for the Polish economy. The quality of information should be high enough to encourage potential investors to buy shares. The information that listed companies release is free and universally available. This paper states that a substantial amount of the information released by listed companies originates in their accounting systems, where the financial statements that go to be published are prepared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 2000.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz L, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 4. Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1994.
 5. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 6. Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999.
 7. Messner Z., Informacyjna funkcja rachunkowości - kierunki jej doskonalenia, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej pt.: Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa, SGPiS, Warszawa 1981.
 8. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 129, Kraków 1997.
 9. Nowakowski Z., Sikorski W., Informatyka bez tajemnic, Mikom, Warszawa 1997.
 10. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 11. Socha J., Rynek - Giełda - Inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
 12. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 13. Ziętowska I., Pierwsi teoretycy rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1999, nr 272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu