BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kierunki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji
Structural Changes in the Polish Economy during the Period of Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 731, s. 123-140, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja gospodarki, Kierunki rozwiązań strukturalnych, Produkt krajowy brutto (PKB), Modelowanie makroekonomiczne gospodarki
Economic restructuring, Structural solutions, Gross domestic product (GDP), Macroeconomic modelling of economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpoczęcie realizacji uchwalonych ustaw gospodarczych w Polsce, zapoczątkowane w 1990 r. zdeterminowało potrzebę podjęcia kroków w celu osiągnięcia 2 fundamentalnych celów: wprowadzenie mechanizmów rynkowych w miejsce systemu nakazowego, zrównoważenia rynku i zahamowania inflacji oraz zmian struktury własnościowej gospodarki poprzez rozwój sektora prywatnego i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych. Przedstawiono cele transformacji systemowej oraz zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych. Omówiono również makrostrukturę gospodarki polskiej i makroekonomiczne aspekty restrukturyzacji.

The implementation of new economic laws in Poland that began in 199Ü determined the need to undertake steps to achieve two fundamental objectives: introducing marta mechanisms in place of the command economy, attaining market equilibrium and arrestili inflation, as well as changing the subjective, objective and ownership structure economy. The period during which systemic and structural changes were introduced can be divided into sub-periods; each of these affected the type, scope and character of measures undertaken within individual enterprises as well as in the economy as a whole. Restructuring is attributed a particular role in countries undergoing systemic changes and economic transformation. An evolutionary restructuring is not what is involved in this case, but rather restructuring that spans a wide range of objectives including adjusting enterprises and the economy as a whole to the conditions of the new economic system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka i W. Trzeciakowski, INĘ PAN, Warszawa 1997.
 2. Fischer S., Gelb A., Problemy reformy gospodarki socjalistycznej, „Ekonomista" 1991, nr 2 i 3.
 3. Lipowski A., Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.
 4. Lipowski A., Przemiany strukturalne, INE PAN, Warszawa 1994
 5. Nasiłowski M., Transformacja systemowa w Polsce, Key Text, Warszawa 1995.
 6. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 2000 r. wraz z elementarni prognozy na 2001 rok, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Departamentu Monitorowania i Analiz, Warszawa, maj 2001.
 7. Polska - centrum usług dla Europy, McKinsey&Company, Warszawa 2003.
 8. Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, M. Belka, J. Hausner, L.J. Jasiński i współ., Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 9. Restrukturyzacja a konkurencyjność, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.
 11. RSSG o wzroście gospodarczym, Raport nr 39, Warszawa 2001.
 12. Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski - PTE Opole, Opole 1995.
 13. Surdykowska S.T., Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Trzeciakowski W., Teoretyczne przestanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki, referat na sesję Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej nt. „Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki", Warszawa 1996 (maszynopis powielony).
 15. Woźniak M.G., Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych, cz. II, AE w Krakowie, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu