BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta Barbara (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Litwa Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 731, s. 309-324, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Globalizacja gospodarki, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
World economy, Economic globalization, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej, głównie inwestycji dokonywanych przez koncerny globalne. Przedstawiono również czynniki determinujące przepływy kapitału oraz wielkość tych przepływów.

Globalisation has necessitated that investors make fundamental changes in their activities with respect to goal setting and implementation, as well as methods of operation. They must base their decisions on values characteristic of a global orientation, among which the following should be listed: openness, complexity, creativity, focus on results and the future, and cooperation. Under constantly increasing competition, capital flows to where the most favourable conditions exist for prospective profit. Given the fact that investments are one of the basic categories of division of the social product and the main determinants of socio-economic development of countries, and taking into account their technical, production, economic and social functions, it can be asserted that investments are one of the main determinants of the achievement of economic and social goals as well as an elementary condition for attaining economic growth. In highly developed countries, investments constitute a basic, "technological" factor determining the effective management of enterprises and maintenance of their competitive position on the market. Thus, the level and character of investments have a decisive impact on the development not only of countries but of individual enterprises as well. For this reason, too, in this article the authors present the issue of foreign direct investment in the world economy, in particular, investments conducted by global concerns. The authors present key factors determining capital flows and the magnitude of these flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 1997.
 2. Bartlett C.A., Ghoshal S., What is a Global Manager, „Harvard Business Review" 1992, September-October.
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 4. Devlin G., Bleackley M., Strategic Alliances - Guidelines for Success, „Long Range Planning" 1988, Vol. 21, October.
 5. Dobrodziej E., Kapitał zagraniczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
 6. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 7. Graffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.
 8. Gugler P., Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage, „Long Range Planning" 1992, Vol. 25, February.
 9. Koniunktura gospodarcza na świecie 2001-2003, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
 10. Leviti Th., The Globalization of Markets, „Harvard Business Review" 1983, May-June.
 11. Ohmae K., The Global Logic of Strategic Alliances, „Harvard Business Review" 1989, March-April.
 12. Parker B., Globalization and Business Practice Managing across Boundaries, Sage Publications, London 1998.
 13. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 14. Wodniak R., Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitalu zagranicznego [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce, red. Z. Sadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 15. Wojnicka E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 16. World Investment Report 2004, United Nations, New York-Geneva 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu