BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubek Henryk (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej
The Impact of Multinational Corporations on Privatization in the Motor Car Industry in Central and East European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 751, s. 31-43, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Rynek samochodowy, Inwestycje, Przemysł motoryzacyjny
International corporation, Car market, Investment, Automotive industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Węgry, Słowacja, Czechy
Hungary, Slovak Republic, Czech Republic
Abstrakt
Porównano wpływ, jaki miały bezpośrednie inwestycje zagraniczne dokonane przez korporacje transnarodowe na branżę samochodową w trzech krajach Europy Środkowowschodniej. Omawiane kraje to: Węgry, Czechy i Słowacja.

Multinational corporations are the dominant form of organization in the motor car industry and in the manufacturing of spare parts. The aim of this article is to compare the impact of the foreign direct investment carried out by multinational corporations has had on the motor car industry in three Central and East European countries (Czech Republic, Slovakia and Hungary). In the Czech Republic and Slovakia, the industry has been dominated by investment from the Volkswagen group and has led to the specialization of a group of sub-suppliers, who service the needs mainly of Volkswagen and Skoda factories. Thus, other automobile corporations might have experienced a certain barrier to entry into the market since this involved the creation of an entire logistics chain - often from scratch. These types of problems did not occur in Hungary, where, in terms of the differentiated product range, major European brands have been present from the outset, as has a smaller manufacturer from the Far East, namely, the Suzuki company. However, the motor car industry came to be very clearly concentrated in the central area of Hungary, in the immediate vicinity of the capital - Budapest. The transformations and huge growth in production in the motor car industry in Central and East European countries would not have been possible at all without the major capital involvement of multinational corporations operating in this sector; their presence on these markets is largely responsible for the nature of the changes that have occurred in the analyzed industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of Automotive Industry, Part 1, Invest Report Slovakia, February 2003, www. sario.sk, 10.12.2004.
 2. Analysis of Automotive Industry, Part 2, Invest Report Slovakia, March 2003, www.sario.sk
 3. Automotive Industry in Hungary, www.itd.hu, 10.11.2004.
 4. Automotive Parts Manufacturing, www.ikm.iif.hu/english/economy/industr/jarmualk.htm, 10.11.2004.
 5. The Czech Automotive Sector, vvww.czechinvest.cz, 10.11.2004.
 6. Czubek H., Molendowski E., Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Podobieństwa i różnice [w: ] Handel międzynardowy 2001, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katedra Handlu Zagranicznego, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Havas A., Local, Regional and Global Production Networks: Reintegration of the Hungarian Automotive Industry [w:] The Globalization of Industry and Innovation in Eastern Europe'. From Post-socialist Restructuring to International Competitiveness, eds C. von Hirschhausen, J. Bitzer, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 8. Lindstrand S.E., Poland: An Automotive Heaven, „Auto and Truck International", January-February 1999.
 9. Panorama of the Czech Industry 2003,www.mpo.cz.EN/Priimysl_a_stavebnictvi/Publikace_prumyslu/default.htm, 5.12.2004.
 10. Pavlinek P., Transformation of the Central and East European Passenger Car Industry: Selective Peripheral Integration Through Foreign Direct Investment, „ Environment and Planning A" 2002, vol. 34.
 11. Przemysł motoryzacyjny — kierunki proponowanych działań. Materiał na posiedzenie Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 2002.
 12. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 13. Strategy for Slovak Industry Development for the 21" Century, www.economy.gov.sk, 10.12.2004.
 14. Sector Analysis: Automobiles, Trailers and Semitrailer Production, www.sario.sk, 10.11.2004.
 15. Yearbook of Industrial and Construction Statistics 2003, Hungarian Central Statistical Office, Budapest 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu