BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej
Socio-economic Development Paths of New European Union Members and Candidate Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 726, s. 23-40, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Prognozy gospodarcze, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza taksonomiczna, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Economic forecast, Social economic development, Taxonomic analysis, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono powstanie społeczno-gospodarczych ścieżek rozwoju nowych państw członkowskich UE i krajów kandydujących, w latach 1994-2000. Przeprowadzono konstrukcje prognoz przedziałowych na lata 2001-2003 zmiennej statystycznej opisującej poziom rozwoju gospodarczego omawianych państw.

In this article, the author examines the establishment of socio-economic development paths of new Member States and European Union candidate countries in the years 1994-2000. Using a composite development indicator, the author constructed a trend function that was then used to conduct point and interval forecasts for the years 2001-2003.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
  2. Lipieta A. [2003], Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Ujęcie taksonomiczne, AE w Krakowie, praca doktorska, maszynopis.
  3. Pawełek B., Zeliaś A. [1996], Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
  4. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [1997], red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu