BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Patologie okresu transformacji
Pathologies in the Transformation Period
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 728, s. 67-80, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia własnościowe, Gospodarka drugiego obiegu, Korupcja
Systemic transformation, Ownership transformations, Underground economy, Corruption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na nieprawidłowości, które z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego dyskredytują osiągnięcia okresu transformacji. Omówiono: tryb przekształceń własnościowych, rozłożenie kosztów transformacji, skalę działalności nieformalnej w gospodarce, zagrożenia związane z korupcją, niedostosowanie wymiaru sprawiedliwości oraz społeczne konsekwencje przemian systemowych.

Fifteen years after the systemic transformation, we can say that we are living under completely different political, economic and social conditions. However, the positive effects of this process are strongly undermined by numerous, documented irregularities. Many reservations have been raised in regard to the manner of privatization, especially the method of valuing assets, the acceptance of asset appropriation by the nomenklatura, and the takeover of the most profitable companies by foreign capital. There is a widespread view that the main burden of the transformation has been shouldered by the employees of restructured branches of the economy as well as by rural communities. The high rate of unemployment and the lack of appropriate social programmes for those in need have led to increase in the extent of poverty, and even deprivation, in Polish society. Illegal economic activities account for approximately 27% of GDP. The scale of the so-called underground economy is all the more worrying given that 84% of Poles are involved in it to a greater or lesser degree. The scale of corruption is such that, according to the reports of Transparency International, Poland is the most corrupt country in the European Union. What is especially alarming is that numerous people who are trusted by the public are involved in corrupt activities. Generally, current laws are not adequate to the realities of the state and economy. Among others things, this makes it possible to escape responsibility for criminal acts. More protection is still given to the perpetrators, rather than to the victims, of crime. There are several examples of subcultures that are alien to Polish tradition and especially dangerous for the education of young people being uncritically imported into Poland. The same is true of so-called correct modern priorities: the primacy of things over people, of technology of ethics, and of having over being. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartuś Z., Biznes z kotkiem i myszką, „Dziennik Polski" 25.06.2004.
 2. Bartuś Z., Imperium socjalu, „Dziennik Polski", 30.01.2004.
 3. Bartuś Z., Wyłudzenie nieprzestępcze, „Dziennik Polski", 18.02.2005.
 4. Biela A., Rodzina w Europie, „Zródło - Tygodnik rodzin katolickich" 2004, nr 36.
 5. Bottiglione R., Osoba i czyn [w.] Myśl Karola Wojtyły, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1996.
 6. Encyklika: Laborem exercens, Castel Gandolfo, 14.09.1981.
 7. Eucken W., Grundsaetze der Wirtschaftspolitik, Vrlg J.C.B. Mohr, Tuebingen 1990.
 8. Frey B.S., Schneider F., Ekonomika gospodarki nieformalnej [w:] Wokól zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A. Karwińska, A. Surdej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 9. Garlińska G., Dziurawa ewidencja, „Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 8.
 10. Herer W., Sadowski W., Zderzenia z barierami rozwoju, PWE, Warszawa 1989.
 11. Jacewicz T., Szczury i wiewiórki, „Dziennik Polski", 14.08.2004.
 12. Jan Paweł II, Do mlodych, Wydawnictwo M, Kraków 2000
 13. Knap W., Skorumpowani, „Dziennik Polski", 23.01.2004.
 14. Miecugow B., Czasy i obyczaje, „Dziennik Polski", 27.08.2004.
 15. Nowicka-Gorzelańczyk J., Szara strefa - zjawisko negatywne, czy konieczne, „Gazeta Prawna", 22.10.1995.
 16. Orędzie Ojca Świętego na XX Światowe Dni Mtodzieży, Kolonia 2005, Castel Gandolfo, 6.08.2004.
 17. Rybak i. Jesteśmy na dnie dna, wywiad z J. Piterą, prezesem zarządu Transparency International Polska, „Trybuna Śląska", 30.04.2004.
 18. Sierpińska M., Rozmiary „szarej strefy" w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 489, Kraków 1997.
 19. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 20. Twaróg E., Afery od A do Z, „Dziennik Polski", 13.02.2004.
 21. U źródeł polskiego kryzysu, red. A. Mueller, PWN, Warszawa 1985.
 22. Wasztyl B., Rząd przed sąd, „Dziennik Polski", 14.03.2003.
 23. Zienkowski L., Szara strefa. Przekleństwo, czy błogosławieństwo?, „Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu