BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego
Methodological Issues in the Views of Władysław Zawadzki
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 728, s. 137-147, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Metodologia ekonomii, Teoria ekonomii, Ekonomia matematyczna
Economic methodology, Economic theory, Mathematical economics
Uwagi
summ.
Zawadzki Władysław
Abstrakt
Przedstawiono analizę dorobku wybitnego przedstawiciela szkoły matematycznej okresu międzywojennego - Władysława Zawadzkiego. Omówiono obszary badawcze leżące w kręgu zainteresowań W. Zawadzkiego i jego wkład w rozwój polskiej myśli ekonomicznej.

The aim of this article is to present the achievements of the school of mathematics in Poland during the inter-war period. Zawadzki, as an advocate of the Lausanne School, undertook an analysis of the general equilibrium model developed by L. Walras. His research was geared towards revealing the importance of this concept in empirical terms. The discussion of the general equilibrium model also leads to a broader look at the quantitative methods used in economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 2. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 3. Krzeczkowski K., Ś.p. Władysław Zawadzki, „Ekonomista" 1939, nr 1.
 4. Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996.
 5. Wakar A., Prace ekonomiczne Władysława Zawadzkiego, „Ekonomista" 1939, nr l.
 6. Zawadzki W., Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej, „Ekonomista" 1938, z. 3.
 7. Zawadzki W., Manipulowanie pieniądzem jako narzędziem polityki gospodarczej, Wydawnictwo Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1938.
 8. Zawadzki W., Matematyczna szkoła w ekonomii [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska", Warszawa 1938, t. 3.
 9. Zawadzki W., Nowa teoria pieniądza Keynesa, „Ekonomista" 1936, z. 3.
 10. Zawadzki W., O pojęciu wartości zamiennej, Odbitka z Rocznika Prawniczego Wileńskiego, 1925.
 11. Zawadzki W., O teorii produkcji, „Ekonomista" 1925, z. 3 i 4.
 12. Zawadzki W., Pojecie równowagi ekonomicznej i jego naukowe znaczenie, „Ekonomista" 1928, nr 3.
 13. Zawadzki W., Polska polityka socjalna a gospodarstwo społeczne, Wydawnictwo Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1927.
 14. Zawadzki W., Postulaty ochrony robotnika a konkretne warunki gospodarcze, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne" 1926, rocznik XIV.
 15. Zawadzki W., Przesilenie gospodarcze w świetle doświadczeń polskich [w:] Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1938.
 16. Zawadzki W., Teoria produkcji, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1923.
 17. Zawadzki W., Zagadnienie bogactwa społecznego, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny" 1930, rocznik X.
 18. Zawadzki W., Zastosowanie matematyki do ekonomii, Nakładem J. Zawadzkiego, Wilno 1914.
 19. Zawadzki W., Zmiany poziomu cen pod wpływem naruszenia równowagi popytu i podaży, „Ekonomista" 1936, z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu