BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski
The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 741, s. 81-102, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Rozwój gospodarczy, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Economic development, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ujęcie teoretyczne roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju technologicznym i gospodarczym kraju goszczącego. Dokonano empirycznej weryfikacji na podstawie danych GUS odnośnie działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, w podziale na sektory i rodzaje działalności gospodarczej.

The goal of various countries to intensify the influx of foreign direct investment is based on a belief in the positive effects that such investment brings to the host country. One such effect is to catalyze technological change, which occurs thanks to the influx of new technologies that accompanies these kinds of undertakings. Indeed, foreign direct investment is regarded as one of the most effective channels of international technology transfer. An analysis of the activities of foreign investors in Poland in recent years shows that the hopes vested in the influx of FDI, especially in regard to catalyzing technological progress, have not been fully realized. Foreign capital was primarily invested in traditional sectors, which manufacture goods using low or medium-low technologies. This was accompanied by an influx of "second-generation" standard technologies. Companies with foreign capital participation were focused on domestic sales markets, while their foreign trade balance was in the red. This situation leads us to the conclusion that structural changes in the economy consisting in the expansion of technologically advanced sectors are not possible without the development of the domestic research sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki [2005], W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Bolonek R. [2005], Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej [w:] Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, temat badawczy nr 21/KES/2005/S/213, zrealizowany w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, maszynopis.
 3. Czechowski L., Dziworska K., Górczyńska A. [2005], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 r., [2005], GUS, Warszawa.
 5. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 r., [2004], GUS, Warszawa.
 6. Gurbiel R. [2002], Nowa ekonomia a transfer technologii - implikacje dla konkurencyjności gospodarki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Heller J., Warżała R. [2005], Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, W. Kraszewski (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Jasiński A. H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Diffin, Warszawa.
 9. Kelly K. [2001], Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa.
 10. Kuzel M. [2005], Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a proces dyfuzji wiedzy i umiejętności [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń .
 11. Nauka i technika w 2003 r. [2005],GUS, Warszawa.
 12. Nowara W. [2001], Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 8.
 13. Pinelli D., Giacometti R., Lewney R., Fingleton B. [1999], European Regional Competitiveness Indicators, Discussion Paper n l03, Departament of Land Economy, University of Cambridge.
 14. Rocznik Statystyczny przemysłu 2004 [2004], GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny RP 2004 [2004], GUS, Warszawa.
 16. Sadowski Z. [2005], Transformacja i rozwój, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 17. Tomaka A. [2005], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność polskiej gospodarki [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 18. World Investment Report 2005 [2005], UNCTAD, New York and Geneva.
 19. Umiński S. [2000], "Znaczenie bezpośrednich inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, „Organizacja i Kierowanie", nr 4 (102).
 20. Wysokińska Z. [1998], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa.
 21. Zajączkowka-Jakimiak S. [2004], Rola kapitału ludzkiego w transferze wiedzy technicznej poprzez inwestycje zagraniczne, „Gospodarka Narodowa", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu