BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski
Transformations in the Income Distribution Mechanism on the Example of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 733, s. 75-88, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza państwa, Polityka finansowa państwa, Polityka społeczna państwa, Dochody ludności
State economic policy, State financial policy, Social policy, People's income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przegląd problemów istotnych dla kształtowania się poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów ludności. Omówiono mechanizm zmian w praktyce oraz podstawowe płaszczyzny reformowania tego zjawiska.

The point of departure for transformations in distribution mechanisms after 1990 in Poland have undoubtedly been the solutions implemented within the framework of the "socialist welfare state". However, the changes undertaken did not - and could not - take place according to a ready-made scenario, but were rather the result of several determinants, among which a significant role was played by the social market economy as the main point of reference, the International Monetary Fund and World Bank's stabilisation programmes, and preparations for accession to the EU. The impact of social and political stability, as well as the capacity to compete and develop, also became powerfully evident. A not insignificant role in this regard was played by the simultaneous implementation of four important reform packages with far-reaching financial consequences. The distribution mechanism is becoming increasingly similar to the solutions adopted in mature market economies, but making modifications to it is still very problematic. "Positioning" the state in the distribution mechanism under these radically changing conditions is especially difficult.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Alesina A., Perotti R., Income Distribution, Political Instability and Investment, „European Economic Review" 1996, nr 40.
 3. Bariera ochronna dla zdrowej gospodarki (Pakiet 2000), „Rzeczpospolita" z 31.01.1996.
 4. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997.
 5. Białynicki-Birula P, Skutki reformy ochrony zdrowia dla finansów publicznych w Polsce, (maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece Głównej AE w Krakowie), Kraków 2004.
 6. Bugaj R., Redystrybucja dochodów w systemie podatkowo-budżetowym [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, red. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 7. Bywalec C., Transformacja w portfelach, „Życie Gospodarcze" 1993, nr 2.
 8. Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, WSFiZ, Warszawa 2004.
 9. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2004.
 10. Górecki B., Wiśniewski M., Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1987—1995 [w:] Podział dochodu i nierówności dochodowe. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Raport nr 29, Warszawa 1998.
 11. Halik J., Reforma systemu opieki zdrowotnej a nierówności [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, red. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 12. Jakie szkolnictwo, „Trybuna" 2000, nr 270.
 13. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, z. 19, Warszawa 2000.
 14. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 15. Kołodko G.W., Strategia dla Polski, „Życie Gospodarcze" 1994, nr 26.
 16. Kramer J., Konsumpcja; prawidłowości, struktura, przyszłość, PWE, Warszawa 1993.
 17. Kupisiewicz C., Reforma szkolnictwa MEN z 1998 r. na tle porównawczym [w:| Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Elipsa, Warszawa 1999.
 18. Mikołajczyk Z.J., Edukacja a równość szans w okresie transformacji [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, red. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 19. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 20. Reforma [w:] Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1981.
 21. Styczeń M., Topińska I., Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych, Opracowania PBZ, z. 4, IPiSS, Warszawa 1999.
 22. Tanzi V., Chu K., Income Distribution and High-Quality Growth, The MIT Press, Cambridge-London 1998.
 23. Tymowska K., Przerzucanie kosztów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, „Zdrowie i Zarządzanie" 2003, nr 1.
 24. Więckowski R., Kontrowersje wokół reformy systemu edukacji, „Nowa Szkoła" 1999, nr 1.
 25. Wojtyna A., Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji, Zeszyty Naukowe Carl Menger Research Group, nr 4, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu