BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ czynników makroekonomicznych na kursy akcji a fazy rozwoju rynku kapitałowego
The Impact of Macroeconomic Factors on Share Prices and the Development Phases of the Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 586, s. 103-117, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kurs akcji, Rynek kapitałowy, Modele wielorównaniowe, Analiza czynnikowa, Analiza regresji, Regresja liniowa, Estymatory
Share price, Capital market, Multi-equation models, Factor analysis, Regression analysis, Linear regression, Estimators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rezultaty badań wpływu czynników makroekonomicznych na kursy akcji podczas różnych faz rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Zastosowano analizę regresji kursów akcji za pomocą modelu wielorównaniowego, który dobrze odzwierciedla związki pomiędzy zmiennymi.

This article presents the results of research on the impact of macroeconomic factors on share prices during various phases of the development of the Polish capital market. In order to determine this impact, the author uses three approaches based on regression analysis in relation to the entire period during which the Warsaw Stock Exchange has been in operation, and also in relation to successive phases in the development of the capital market: the dormant market phase, the manipulated market phase, the speculation market phase, and the mature market phase. The research shows that the mature market and manipulated phases are when macroeconomic factors have their greatest impact on share prices. During the dormant and speculation market phases, on the other hand, no statistically significant correlation can be observed, which is due to limited interest in the capital market during the first phase, and the overly large impact of non-economic factors on share prices during the speculation market phase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Statystyczny [2000], GUS, nr 12.
  2. Brett M. [1992], Świat finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  3. Czerwiński Z. [1996] ,Modelowanie ekonometryczne na tle dyskusji o koincydencji i współliniowości [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE w Krakowie, Kraków.
  4. Gajda J.B. [1988], Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja, symulacja, sterowanie, PWN, Warszawa.
  5. Krzysztofiak M. [1996], Współliniowość i liczba zmiennych w klasycznej regresji liniowej [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE w Krakowie, Kraków.
  6. Socha J. [1998], Rynek, giełda, inwestycje, Olympus, Warszawa.
  7. Welfe A. [1995], Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
  8. Wyjaśnienia metodyczne [2000], Biuletyn Statystyczny GUS, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu