BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych
The Zinc Content of Varietal Honeys
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 705, s. 51-56, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Towaroznawstwo żywności, Miód, Badanie żywności, Badanie jakości miodów pszczelich, Jakość produktów żywnościowych, Pierwiastki śladowe, Toksykologia żywności
Bee products, Food commodities, Honey, Food research, Quality control of honey, Food quality, Trace elements, Food toxicology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kumulacja cynku stanowi obecnie bardzo ważny problem, gdyż pierwiastek ten występuje w wysokim stężeniu w środowisku przyrodniczym, co jest efektem różnorodnej działalności człowieka. Pomimo faktu, że cynk jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jego nadmierna ilość w produktach żywnościowych może być szkodliwa dla zdrowia. W pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia cynkiem pszczelich miodów, należących do różnych typów i odmian oraz pochodzących z terenów o różnym stopniu skażenia środowiska. Jednocześnie na podstawie obliczeń statystycznych starano się sprawdzić, czy pszczele miody odmianowe mogą być wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska tym pierwiastkiem.

The paper deals with the problem of zinc pollution or varietal honeys. In this connection tests were carried out the aim of which was to determine the zinc content of varietal honeys coming from various environment groups and belonging to various types and varieties. Basing on the statistical aspect of the experiment it was checked whether varietal honeys could serve as an bioindicator of zinc pollution of the environment (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleksandrowicz M., Olejnik E., Rutkiewicz B., Zawartość cynku w miodach pszczelich i miodach pitnych z terenu województwa olsztyńskiego, "Roczniki PZH" 1979, 30 (2), nr 131.
  2. Bożyk Z., Rudzki w., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych, WNT, Warszawa 1977.
  3. Conti M.E., Lazio Region (Centra Italy) Honeys: A Survey of Mineral Content and Typical Quality Parameters, "Food Control" 2000, vol. 11, nr 459.
  4. Gliński Z., Wierciński L., Kauko L., Stark J., Gacek G., Elemental Content of Honeys from Poland and Finland, Annales Universitate M. Curie Sklodowska, XLVI, 7, Lublin 1991.
  5. Lipńska J., Zalewski W., Zawartość w produktach pszczelich mikroelementów oraz pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1989, vol. XXXIII, nr 113.
  6. Pidek A., Produkcja miodu w Polsce i Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego 2003, 5 (83), 33.
  7. Recomended Dietary Allowances (RDA), Adequate Intakes (Al), and Upper Levels (UL), Institue of Medicine, "Nutrtion Review" 2002, 60, 3, 97.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004, Dz.U. nr 120.
  9. Szteke B., Cynk w żywności, Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Komitet przy Prezydium PAN, "Człowiek i Środowisko" 2002, vol. 33, nr 29.
  10. Trace Elements in Human Nutrition, WHO, Genewa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu