BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska-Liszka Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Jakość olejów jadalnych dostarczanych na rynek krajowy przez Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" w Bielsku Białej
The Quality of Edible Oils Brought on the Domestic Market by the Fat Production Plant "Bielmar" in Bielsko-Biała
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 705, s. 37-44, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie jakości, Badanie żywności, Olej jadalny
Commodity science, Food commodities, Food quality, Quality research, Food research, Edible oil
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań były rafinowane oleje: rzepakowy, słonecznikowy i sojowy, pobrane bezpośrednio z produkcji po pełnym procesie rafinacji. Na próbkach oleju przeprowadzono oznaczenie oceny sensorycznej metodą 5-cio punktową, oznaczenie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych wyrażonych jako liczba kwasowa, oznaczenie zawartości nadtlenków, oznaczenie barwy oleju w skali jodowej oraz oznaczenie składu kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.

The objective of the research work was the testing and quality assessment of edible oils produced by the Fat Production Plant "Bielmar" in Bielsko-Biała. Rape, sunflower and soybean oils, taken directly from the production, were analysed for their sensory characteristics and physicochemical properties. The tested oils have shown good or very good sensory quality and conformity of physicochemical indices with the requirements of the standard, which proves that the producer cares for high quality of products brought on the market (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka żywieniowa dostępnych na rynku produktów tłuszczowych, N. Baryłko-Piekielna i in., "Polski Consensus Tłuszczowy", Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dietetyki, nr 4, Warszawa-Kraków 1996.
  2. Normy żywienia człowieka - fizjologiczne podstawy, pod red. Ś. Ziemlańskiego, PZWL, Warszawa 2001.
  3. Pala R., Badanie i ocena jakości olejów jadalnych dostępnych na rynku na przykładzie produkcji Zakładów Tłuszczowych "Bielmar" w Bielsku-Białej, praca magisterska napisana pod kierunkiem M. Czechowskiej-Liszki w Katedrze Towaroznawstwa Żywności AE w Krakowie, Kraków 2003.
  4. PN-86/A-86908. Tłuszcze roślinne jadalne. Rafinowane oleje roślinne.
  5. PN-A-86935. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów.
  6. PN-C-04534-02:l984. Oznaczanie barwy produktów chemicznych w skali jodowej.
  7. PN-ISO 660. Oznaczanie liczby kwasowej.
  8. PN-ISO 3960. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej nadtlenkowej.
  9. PN-ISO 5508:1995. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
  10. Żywienie człowieka - podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego i L. Hryniewieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu