BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełka Wanda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Jakość sensoryczna wybranych grup żywności wygodnej
The Sensory Quality of Selected Groups of Convenience Food
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 743, s. 121-133, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Dodatki funkcjonalne do żywności, Wzbogacanie produktów żywnościowych, Sensoryczny profil produktu, Analiza sensoryczna, Żywność wygodna
Commodity science, Food commodities, Food quality, Functional food additives, Enrichment of food products, Sensory profile of the product, Sensory analysis, Convenience food
Uwagi
summ.
Abstrakt
Popyt na żywność wygodną ciągle wzrasta. Na rynku pojawiło się wielu producentów wśród firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych, oferujących tego rodzaju żywność. Konsumenci mają więc możliwość wyboru spośród bogatego asortymentu różnorodnych produktów wygodnych, zgodnie z upodobaniem. Celem badań była ocena jakości sensorycznej żywności wygodnej na przykładzie produktów obiadowych, gotowych w różnym stopniu do spożycia, najczęściej wybieranych przez klientów.

The convenience food market has been dynamically developing in Poland. The products ranked among that group make it possible for a consumer to quickly prepare a meal. Thus, from a rich assortment of various convenience foods, consumers can choose products according to their preferences. The choice and acceptance of food by a consumer are affected by many factors. Undoubtedly the sensory characteristics of a product are of the greatest importance. The objective of the research work was to assess the sensory quality of convenience food. For that purpose lunch products with different degrees or readiness for consumption, most often chosen by consumers, were tested. On the basis of the results obtained it has been stated that the tested convenience foods are characterized by high sensory quality. However one should keep in mind that consumption of such products should not become a habit as they lack fresh vegetables the consumption of which, several times a day, is a prerequisite for rational nutrition (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P., Wilczyńska A., Badanie preferencji żywności wygodnej w środowisku młodzieży akademickiej, "Żywność, Technologia, Jakość" 1998, nr 2.
 2. Baryłko-Piekielna N., Analiza sensoryczna w zapewnieniu jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 12.
 3. Baryłko-Piekielna N., Jakość żywności - badania krajowe - praktyka przemysłowa i oczekiwania społeczne, "Przemysł Spożywczy" 1983, nr 3.
 4. Baryłko-Piekielna N., Konsument a jakość żywności, "Żywność, Technologia, Jakość" 1995, nr 4.
 5. Baryłko-Piekielna N., Sensoryczna analiza profilowa i ocena konsumencka w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych [w:] Food Product Development - opracowywanie nowych produktów żywnościowych, red . J. Czapski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 1995.
 6. Brzozowska A., Żywność wygodna - wybrane problemy wartości odżywczej, "Przemysł Spożywczy"1993, nr 9.
 7. Grzesińska W., Porożyńska L., Opracowanie i ocena nowych produktów żywnościowych typu "Convenience", "Żywność, Technologia, Jakość" 1996, nr 10.
 8. Hahn P., Rechtliche Aspecte der Qualitätssicherung, "Brauerei- und Getränke - Rundschau" 1991, nr 5/6(102).
 9. Horubała A., Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 2.
 10. Imbs B., Rynek żywności wygodnej, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 9.
 11. Janicki A., Żywność wygodna [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2003.
 12. Janicki A., Żywność wygodna, definicje i etapy rozwoju, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 9.
 13. Kowrygo B., Górska-Warsewicz H., Ługowska K., Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia, "Żywność, Technologia, Jakość" 1997, nr 4.
 14. Maties R.D., Physiologic Responses to Sensory Stimulation by Food: Nutritional Implication, "Journal of the American Dietetic Association"1997, nr 4(97).
 15. Matuszewska I., Czynniki kształtujące akceptację konsumencką produktów o obniżonej zawartości tłuszczu i soli, Dokumentacja zadania w ramach projektu zamawianego "Studia nad założeniami do polityki wyżywienia", maszynopis, 1996.
 16. PN-A-82013:1996 Wyroby garmażeryjne kulinarne. Wymagania.
 17. PN-ISO 8586-1:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 18. PN-ISO 8586-2: 1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Eksperci.
 19. PN-A-79011-2:1998 Koncentraty spożywcze. Badania organoleptyczne, sprawdzanie stanu opakowań, oznaczenie zanieczyszczeń.
 20. PN-A-75960: 1996 Konserwy mięsno-warzywne.
 21. Rutkowski A., Wczoraj - dziś - jutro żywności wygodnej, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 9.
 22. Surmacka-Szcześniak A., Cechy sensoryczne [w:]Food Product Development - opracowywanie nowych produktów żywnościowych, red . J. Czapski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 1995.
 23. Szczucki C., Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr 1.
 24. Świderski F., Towaroznawstwo produktów spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.
 25. Tuorila H., Pangborn R.M., Prediction of Reported Consumption of Selected FAT-containing Food, "Appetite" 1988, nr 11.
 26. Zalewski S., Optymalizacja jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1992, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu