BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Tylec Tomasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy
Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 733, s. 187-215, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Sieć kolejowa, Konkurencyjność, Efekty zewnętrzne
Railway transport, Railway network, Competitiveness, Spillover effects
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Polskie Koleje Państwowe (PKP)
European Union (EU),
Abstrakt
Przedstawiono uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce zwracając uwagę na efekty zewnętrzne, związane m.in. z oddziaływaniem na środowisko. Podniesiono problem konkurencyjności kolejowej. Omówiono model zarządzania i funkcjonowania kolei narodowych w Europie. Przedyskutowano stan obecny Polskich Kolei Państwowych oraz wskazano na perspektywy rozwoju transportu kolejowego.

Rail transport, despite relatively low externalities, is often not economically effective. The role of the state is to stimulate the development of this means of transportation and ensure the profitability of transport, while simultaneously protecting passenger interests. Various types of structural policies for the rail sector exist in Europe: from the integrated management of infrastructure and transport under a holding or single enterprise to the separation of transport operations from infrastructure management while the administration of the network is entrusted to the state or a private monopolist. In Poland, the economic and technical condition of railways has systematically deteriorated in recent years as a result of external factors (competition from road transport, lower demand, etc.), as well as internal ones (over-employment, strength of labour unions, and inefficiency due to a lack of hard budget constraints). The privatisation of some lines, however, has proven to be a success (Mazowieckie Railways, Warsaw Suburban Railway, and local government railways). Opportunities to improve the condition of Polish railways may be found not only in increasing investment outlays, but foremost in increasing market competition by, e.g. bottom-up incorporation of companies serving regional transportation, as well as combined transport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodecki Z., Infrastruktura, LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/14 z 26 lutego 2001 r., zmieniająca dyrektywę Rady 95/19 z 19 czerwca 1995 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/12 z 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440 z 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
 4. Dyrektywa Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności w systemie transeuropejskich linii kolejowych dużych prędkości i dyrektywa PE i Rady 2001/16 w sprawie interoperacyjności systemu transeuropejskich kolei konwencjonalnych.
 5. Grzegrzółka K., Konsultanci proponują podział, „Rzeczpospolita" z24.ll.1995.
 6. Grzeszak A., Się jedzie, „Polityka" 2003, nr 30.
 7. Grzeszak A., Tory i zatory, „Polityka" 2005, nr 11.
 8. Mendyk E., Kierunki rozwoju kolei europejskich, http://www.logistykafirm.com/sa.php? aid=743&p= l&cat= 31&catname=Spedycja%20Transport%20Logistyka, styczeń 2006.
 9. Ordover.J, Pittman R., Restructuring the Railway for Competition, „Przegląd Organizacji", styczeń 1994.
 10. Pawlik M., Magiczne słowo „interoperacyjność", Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, http://www.cntk.pl/prace.html?id=875, styczeń 2006.
 11. Railway Structure Models, WESTAC Discussion Paper, December 1997.
 12. Raport kontroli NIK w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, NIK, Warszawa 2002.
 13. Raport roczny Grupy PKP 2003, Biuro Marketingu i Komunikacji Społecznej PKP SA, Warszawa 2004.
 14. Rządowa polityka transportowa. Narodowa strategia transportu. Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, pod kier. J. Friedberga, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, październik 2001.
 15. Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju Polskich Kolei Państwowych, Warszawa 2004, styczeń 2006.
 16. Transport - wyniki działalności w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 17. Transport - wyniki działalności w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 18. Transport lądowy. Drugi pakiet kolejowy, Rada UE, Interinstitutional File: 2002/0022 (COD), 7083, Bruksela, marzec 2003.
 19. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. nr 96, poz. 591 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe", Dz.U. nr 95, poz. 474 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", Dz.U. nr 84, poz. 948.
 22. W.Z., Kolej punktuje konkurencję, „Rzeczpospolita"' 2003, nr 214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu