BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Polska polityka celna w drugiej połowie lat 90. w świetle umów międzynarodowych
Polish Customs Policy in the Second Half of the 1990s in the Light of International Agreements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 601, s. 79-93, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka celna, Kontyngenty celne
Customs policy, Customs quota
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu
Central European Free Trade Agreement (CEFTA), World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W pracy przedstawiono cele i podstawy polskiej polityki celnej w drugiej połowie lat 90. Dużo miejsca poświęcono zobowiązaniom polskiej polityki celnej wynikającym z międzynarodowego porozumienia dotyczącego utworzenia stref wolnego handlu, w którym Polska bierze udział (WTO, Układ Europejski, EFTA, CEFTA). Omówiono również rolę ceł i taryf po roku 2000.

his article characterises the goals and principles of Polish customs policy in the second half of the 1990s. It draws attention to Poland's customs policy obligations resulting from international agreements on the creation of free trade zones to which Poland is party, both multilateral (at the WTO forum, with the European Union, with EFTA and CEFTA countries) and bilateral. The article presents the role of customs duties and other tariffs after the year 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 2. Jarmul J., Polityka liberalizacji cel w świetle umów międzynarodowych (lata 1994-2002), "Monitor Prawa Celnego" 1998, nr 14.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Przemiany w międzynarodowej polityce handlowej: wnioski dla Polski [w:] Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGH, Warszawa 1996.
 4. Kawecka-Wyrzykowska E., Zapędowski W., Porozumienie o rolnictwie i jego znaczenie dla Polski [w:] Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, pod red. J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, IKCHZ, Warszawa 1995.
 5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i A. Budnikowskiego, PWE, Warszawa 1996.
 6. Narękiewicz J., Zmiany w systemie funkcjonowania polskiego handlu zagranicznego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych [w:] Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Piwoński P., Raszyński J., Formy ochrony przed nadmiernym importem, "Boss-Export-Import" 1999, nr 34 (185).
 8. Przyjemska J., Instrumenty polityki celnej Polski w 1999 r. - kontyngenty, plafony, zawieszenia, "Boss-Export-Import" 1999, nr 2 (153).
 9. Raport o stanie handlu zagranicznego w roku 1998, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 10. Słojewska M., Pakiet regulacji taryfowych na 2000 r., "Biuletyn Celny" 2000, nr 1.
 11. Ustawa kodeks celny z dnia 91 1997 r., Dz.U. nr 23, poz. 117 z późn. zm.
 12. Zarys polityki gospodarczej Polski w latach 1997-1998, pod red. U. Płowiec, IKiCHZ, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu