BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicka-Birula Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Morfologia rynku aukcyjnego dzieł sztuki w ujęciu systemowym
Systems Theory and the Morphology of the Artworks Auction Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 43-55, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Aukcje, Sztuka, Rynek sztuki, Analiza rynku, Potrzeby człowieka, Teoria systemów
Auctions, Art, Art market, Market analysis, Human needs, Theory of systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono ukształtowanie rynku aukcyjnego dzieł sztuki w ujęciu systemowym. Przedstawiony w artykule projekt dotyczący relacji pomiędzy elementami systemu pozwala na połączenie koncepcji klasyfikowania dzieła sztuki na gruncie estetyki i teorii ekonomii.

This article presents the artworks auction market in systemic terms. According to systems theory, reality may be treated as a collection of systems which retain their own identity and particularity, while at the same time interacting with, and affecting, each other. In considering the artworks auction market in terms of systems theory, the article identifies its various elements as well as their interaction. The subjective elements in the system are the market participants, while the objective elements are the artworks themselves and the needs that are satisfied by the purchase of artworks. These are supported by an appropriate bid fund. The internal structure of the auction market also includes all the forms of interdependence and interaction between the individual elements. The article also considers the immediate and secondary environment in which the auction market functions. It is worth emphasising that adopting a systems theory approach meant that the insights of other disciplines, for example, economics, aesthetics, psychology and sociology, could be taken into account, and a broader perspective achieved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Elementy teorii systemów i informacji, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1989.
 2. Findeisen W., Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa 1985.
 3. Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości: studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, PWN, Warszawa 1990.
 4. Gołaszewska M., O naturze wartości estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, UJ, Kraków 1986.
 5. Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1984.
 6. Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura, PWN, Warszawa 2000.
 7. Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.
 8. Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Mynarski S., Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 10. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa 1973.
 11. Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 12. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1985.
 13. Stołowicz W., O specyfice wartości estetycznych [w:] Kryzys estetyki, pod red. M. Gołaszewskiej, Międzynarodowa Konferencja Estetyczna, UJ, Instytut Filozofii, Kraków 1979.
 14. Szczepański J., Zagadnienia socjologii współczesnej, PWN, Warszawa 1965.
 15. Tatarkiewicz W., O wartościach dzieła sztuki, Materiały II Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 19-21 V 1966, Desa-Arkady, Warszawa 1968.
 16. Vehlen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu