BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plichta Grażyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów
Factors Influencing the Choice of Large Surface-Area Retail Outlets as a Place for Shopping
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 135-151, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Zachowania rynkowe, Zachowania konsumenta, Decyzje konsumenckie, Motywacyjna funkcja konsumpcji, Supermarkety, Hipermarkety
Commercial enterprises, Market behaviour, Consumer behaviour, Consumer decision, Motivational function of consumption, Supermarkets, Hypermarkets
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono czynniki związane z ekonomiczną i psychologiczną sferą życia, a także z jakością usług determinujących wybór wielkopowierzchniowych placówek handlowych na miejsce dokonania zakupów. Opisano typy konsumentów i ich decyzje zakupowe, a także czynniki determinujące wybór supermarketów i hipermarketów na miejsce zakupów.

Large surface-area retail outlets are among the most prominent and visible ventures involving foreign capital in Poland. Their presence has made the market more competitive and has forced existing - often weak - entities to adapt to market realities. Furthermore, they have brought a new dimension of quality to retail services, which is reflected in the huge popularity they enjoy among consumers. This article attempts to uncover what determines the choice of a large surface-area retail outlet as a place for shopping, and how this is connected with economic and psychological factors, and with a general understanding of the quality of the services offered. The article moves on to address the issues of consumer behaviour and purchasing decisions and to analyse customer expectations and the related issue of choice of retail outlet. The article then turns to the present, and predicted, development trajectories of the large surface-area retail outlets known as Modern Distribution Channels and introduces the factors determining their choice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska O., Konsument w sieci, "BOSS - Gospodarka, Informacje Ekonomiczne" 2000, nr 22.
 2. Definicje sklepów stosowane w Polsce przez wybrane firmy badające rynek, "Handel" 1997, nr 7.
 3. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 4. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994.
 5. Inglik-Dziąg D., Mechanizmy psychologiczne w kształtowaniu zachowań konsumenckich, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 6. Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B., Marketing w handlu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 7. Kędzior Z., Konsument wobec zmian systemowych w Polsce, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 8. Kędzior Z., Warunki zakupu a zachowania nabywcze konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2001, nr 1.
 9. Kłosiewicz U., Klimaty handlowe, "Reklama" 1986, nr 10.
 10. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 11. Łopacińska K.M., Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 12. Maleszyk E., Wpływ rozwoju sieci zagranicznych na handel w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2001, nr 1.
 13. Marciniak E., Jakość czy cena, Polskie Wydawnictwo Fachowe "Handel" 1999, nr 8.
 14. Mruk H., Pilarczyk B., Przesłanki rozwoju miejskich centrów handlowych [w:] Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej i A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 15. Mudie P., Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 17. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian konsumpcji społeczeństwa polskiego [w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1980.
 18. Przyjąć czy odrzucić?, "Handel" 2001, nr 4.
 19. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 20. Strużycki M., Uwarunkowania jakościowe rozwoju handlu, "Handel Wewnętrzny" 2001, nr 1.
 21. Styś A., Styś S., Zarządzanie marketingowe w sferze usług - uwarunkowania, koncepcje, kierunki rozwoju [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 22. W jedności siła, "BOSS - Gospodarka, Informacje Ekonomiczne" 2000, nr 22.
 23. Zakrzewski Z., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1989.
 24. Zmiany w strukturze polskiego handlu, "Publipress" 2000, nr 3.
 25. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu