BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzyński Tomasz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Oddziaływanie nowych technologii na rynek pracy - wybrane aspekty
The Impact of New Technologies on the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 594, s. 61-71
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Badanie pracy, Bezrobocie technologiczne, Płace, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Labour market, Labour research, Technological unemployment, Wages, Computerization of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono efekty wprowadzenia nowych technologii produkcyjnych na rynek pracy. Zaprezentowano także wyniki badań empirycznych dotyczących rynku pracy, prowadzonych przez kraje należące do OECD, oraz przez inne państwa.

This article discusses the effects of introducing new production technologies on the labour market. Besides the classical approach to this problem, the author looks at other attempts to explain its impact from a theoretical perspective. He also cites the results of empirical research carried out by the OECD and others. The final part of the article includes a description of a case involving the introduction of a computer system. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Acemoglu D., Changes in Unemployment and Wage Inequality: An Alternative Theory and Some Evidence, "The American Economic Review", December 1999.
  2. Bosh G., Working Time: Tendencies and Emerging Issues, "International Labor Review", 1999, nr 2.
  3. Bresnahan T.F., Computerisation and Wage Dispersion: An Analitical Reinterpretation, "The Economic Journal", nr 109, June 1999.
  4. Francesconi M., Orszag J.M., Phelps E.S., Zoega G., Education and Natural Rate of Unemployment, "Oxford Economic Papers" 2000, nr 52.
  5. Lloyd-Ellis H., Endogenous Technical Change and Wage Inequality, "The American Economic Review", March 1999.
  6. Luttwak E., Turbokapitalizm, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
  7. Ricardo D., Notes on Malthus's principles of political economy [w:] The Works and Correspondence of David Ricardo, P. Sraffa (ed.), Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge 1951 (first ed. 1820), za: Vivarelli M., Economic of technology and Employment: Theory and Empirical Evidence. Edward Elgar, Aldershot 1995.
  8. Say J.B., A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution & Consumption of Wealth, M. Melly, New York 1964 (First ed. 1803), za: Vivarelli M., Economic of technology and Employment: Theory and Empirical Evidence. Edward Elgar, Aldershot 1995.
  9. Vivarelli M., Economic of technology and Employment: Theory and Empirical Evidence. Edward Elgar, Aldershot 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu