BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Palka Jakub (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się
Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 747, s. 21-33, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Komunikowanie społeczne, Stosunki międzyludzkie, Kultura
Communication, Social communication, Interpersonal relationship, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono historyczno-kulturowe korzenie zaufania. Omówiono zależność pomiędzy wiarygodnością a zaufaniem oraz zwrócono uwagę na to jaki wpływ mają stereotypy i odmienności we wzorcu komunikacyjnym na ocenę wiarygodności rozmówcy.

In this article, the authors examine the determinants of placing trust in another person in interactions between persons from different cultures. They begin by presenting the historical and cultural roots of trust understood as a feature of society. Next, they examine the correlation between such categories as trust and trustworthiness. The final part of the article reviews the impact of stereotypes and differences in the assimilated communication model on the perception of the credibility of an individual and thus the inclination to trust that person. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2001.
 2. Bocheńska D., Wzajemne postrzeganie grup narodowych jako przesłanka ich komunikacji [w:] Kształcenie porozumiewania się, pod red. S. Gajdy i J. Niecoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994.
 3. Bodenhausen G.V., Macrae C.N., Samoregulacja w spostrzeganiu międzygrupowym: mechanizmy i skutki tłumienia stereotypów [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, pod red. C.N. Macrae, Ch. Stangor, N. Hewstone, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 4. Bornstein S.M., Smith A.F., Dylematy przywództwa [w:] Lider przyszłości, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 5. Cultural Diversity and Trust in IT Adoption: A Comparison of Potential e-Voters in the USA and South Africa, D. Gefen, G.M. Rose. M. Warkentin, P.A. Pavlou, „Journal of Global Information Management” 2005, vol. 13, no. 1.
 6. Eiring H.L., Dynamic Office Politics: Powering Up for Program Success, „Information Management Journal” 1999, vol. 33, no. 1.
 7. Ferraro G.P., The Cultural Dimension of International Business, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 8. Filek J., O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, „Prakseologia” 2003, nr 143.
 9. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 10. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 11. Gudykunst W.B., Intercultural Communication Theories [w:] Handbook of International and Intercultural Comuniaction, pod red. W.B. Gudykunst I.B. Mody, Sagę Publications, Thousand 2002.
 12. Kruhlik E., Kultura jako element kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, pod red. H. Januszka, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2004, nr 42.
 13. Kurcz I., Zmienność i nieuchronność stereotypów. Wydawnictwo Instytutu Psychologii, Warszawa 1994.
 14. McKnight D.H., Cummings L.L., Chervany N.L., Initial TrustFormation in New Organizational Relationships, „Academy of Management Review” 1998, vol. 23, no. 3.
 15. Mudyń K., Stereotyp [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, pod red. K.W. Frieske, H. Kubiaka, G. Lissowskiego, J. Muchy, J. Szackiego i M. Ziółkowskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 16. Podrez E., Aksjologiczne i normatywne aspekty zaufania, „Prakseologia” 2003, nr 143.
 17. Potocki A., Winkler R., Zbikowska A. , Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.
 18. Quasthoff U. M. , Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej [w:] Język a kultura. t. 12: stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria metodologia, analizy empiryczne, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 19. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 20. Sztompka P., Prolegomena do teorii zaufania [w:] Idee a urządzanie świata społecznego, pod red. E. Nowickiej i M. Chałubińskiego, PWN Warszawa 1999.
 21. Ulrich D., Wiarygodność a potencjał organizacyjny [w:] Lider przyszłości, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1997.
 22. Wang K.Y., Clegg S., Trust and Decision Making: Are Managers Different in the People's Republic of China and in Australia ?, „Cross Cultural Management” 2002, vol. 9, no. 1.
 23. Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3. Jednostka W' społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, pod red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 24. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu