BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy
Selected Problems of Human Behaviour in Knowledge-based Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 747, s. 35-47, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Zarządzanie wiedzą, Organizacje uczące się, Władza, Przywództwo
Organisational behaviour, Knowledge management, Learning organisations, Power, Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano związek pomiędzy procesami organizacyjnego uczenia się a zarządzaniem wiedzą. Omówiono wybrane aspekty zmian zachowań organizacyjnych wymagających odmiennego sposobu postrzegania w stosunku do klasycznych reguł działania organizacji.

In this article, the author presents the relationship between the processes of organisational learning and knowledge management and levels of knowledge management. In this context, he also reviews selected aspects of changes in organisational behaviour that require, above all, a different mode of perception compared to the classical rules by which organisations operate. The key issues with respect to the organisational behaviour of knowledge-based firms that require a different mode of perception are: how people working for the knowledge-based organisation are perceived, the manner in which authority is practised, and leadership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch W., Składniki i wymiary kapitału intelektualnego organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 1.
 2. eFCO. Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery. C. Read, J. Ross, J. Dunleavy, D. Schulman, J. Bramante, IFC Press, Kraków 2004.
 3. Hofstede G., Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, „Organization Studies” 1998, nr 3.
 4. Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 5. Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2002.
 6. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 7. Mikuła B., Procesv uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005.
 8. Mikuła B., Wiedza organizacji i jej rozwój [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 9. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 10. Mrówka R., Przywództwo w otoczeniu burzliwym, „E-Mentor” 2005, nr 1.
 11. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu